Arbejdsskadestrategi

Danske Bioanalytikere vil arbejde for, at flere arbejdsskader anerkendes – det gælder både de psykiske og fysiske sygdomme, der opstår som følge af bioanalytikerarbejdet.

Bioanalytikere i laboratorier er udsat for fysiske belastninger opstået ved bl.a. ensformige og mange gentagne bevægelser i løbet af arbejdsdagen. Bioanalytikere rammes primært af sygdomme i bevægeapparatet. Det er f. eks. lidelser i sener og muskler, skulder/nakke, albuer, håndled, hænder og fingre.
 
Der er således tale om belastningssygdomme forårsaget af skader i det finmotoriske bevægeapparat. Disse vil dbio arbejde på, at få anerkendt som arbejdsskade.
 
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring betegner bioanalytikernes arbejde som ensidigt gentagent, men ikke som kraftbetonet, og det er derfor vanskeligt, at få disse skader anerkendt.
 
I tider med store omstruktureringer og besparelser på sygehuse, oplever medlemmer belastninger på arbejdet, der kan føre til psykiske lidelser. Disse lidelser har Danske bioanalytikere særligt fokus på og arbejder for, at også disse belastningslidelser anerkendes som arbejdsskade.
 
Endvidere bevarer Danske bioanalytikere fokus på anmeldelse, behandling og anerkendelse af sygdomme opstået som følge af udsættelse for smittefare og kemikalier, ligesom fokus på kræft- og hudlidelser opstået som følge af arbejdet bevares.
 

Danske Bioanalytikere vil:

 
  • Sikre og intensivere information til medlemmerne om arbejdsskadeområdet, så medlemmerne er opmærksomme på, at der  er hjælp at hente hos deres fagforening.
    (bl.a. gennem artikelserier i bladet, FAQ’s der synliggør relevante problemstillinger, nyheder på internettet).
 
  • Vejlede og støtte medlemmer, der kontakter dbio med anmodning om hjælp til konkret sagsbehandling.
 
  • Sikre størst mulig viden blandt vore repræsentanter om arbejdsskadeområdet, så medlemmerne let har adgang til råd, vejledning og hjælp.
 
Ud over hjælp til det enkelte medlem vil Danske Bioanalytikere skabe større synlighed om de risici, der kan være ved bioanalytiker faget ved:
 
  • At deltage i dialogmøde med Arbejdsmarkedets Erhverssikring og Ankestyrelsen.
 
  • At være aktive i forskellige arbejdsskadenetværk i fx FTF og i regi af Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø.
 
  • Øget fokus via lovgiverne – fx gennem spørgsmål til ministeren og Folketingets arbejdsmarkedsudvalg ( § 20 spørgsmål), søge foretræde for udvalget med eksempler på enkeltsager.
 
  • Aktiv deltagelse i forbindelse med ændringer af lovgivningen på arbejdsskadeområdet (høringssvar).
 
  • At føre relevante og principielle sager til domstolsafgørelse.
 
Danske Bioanalytikere er meget bevidste om, at det kan være nødvendigt at ændre arbejdsgange og arbejdsstillinger, der forårsager arbejdsskader. Derfor er forebyggelse også et væsentligt indsatsområde mod arbejdsskader, og som vi naturligt vil sammenkæde med de forebyggende indsatser på arbejdsmiljøområdet.
LinkedIn Email Twitter