Arbejdsmiljøprisen 2013: Automatisering blev startskud til udviklingsproces

​Visionen var klar: ”Vi vil ikke længere røre prøven, fra den er taget, til resultatet foreligger.”

​Den vision er nu blevet til virkelighed på Hillerød Hospital, og de har holdt fast i dette mantra gennem hele automatiseringsprocessen. Vejen derhen har både budt på uventede udfordringer og spændende udvikling.

Man introducerede i 2012 en omfattende automatisering af bioanalytikernes arbejdsopgaver på Klinisk Biokemisk Afdeling, Hillerød Hospital. Processen har nu haft tid til at bundfælde sig og udmunde i nogle refleksioner, som måske kan komme andre til gode. Følgende artikel er opstået på grundlag af et interview med ledende bioanalytiker Evy Ottesen, afdelingsbioanalytiker Lone Pedersen og bioanalytiker og tillidsrepræsentant Tine Munksbøl.
 

En ny virkelighed

Afdelingsbioanalytiker Lone Pedersen omtaler den nye arbejdsvirkelighed som et paradigmeskifte, idet der er sket et skifte i den virkelighed, man som ansat har kendt tidligere. I dag kan det være svært at holde fast i et ønske om at have struktur i arbejdet, kontrol over tingene og overblik over processen, beretter Lone Pedersen.
 
Det betyder i praksis, at man i mindre grad selv styrer sin tid og sine opgaver. Udfordringen ligger i, at man bliver udsat for flere former for pres samtidig. Man er i gang med indlæring af nye arbejdsrutiner, samtidig med at der er et øget behov for hensyn og opmærksomhed på kollegernes arbejdsprocesser, fordi der kan opstå nye former for flaskehalse i analysearbejdet.
 
Der er ikke længere de naturlige brud og pauser mellem to arbejdsdage, hvor man kan nå at få følelsen af at have rundet af og ryddet væk, så man starter på en frisk næste dag. Arbejdet kører nu i et konstant flow. Men det er samtidig en tilfredsstillelse, at der køres analyser hele tiden, og at man med det nye system hele tiden har et sted at gøre af de mange prøver, der ankommer til afdelingen.
 
Udfordringen ligger i de apparatnedbrud, der sker, idet produktionen af analysesvar er mere sårbar end før. Et nedbrud har betydning for hele flowet af analyser, fortæller tillidsrepræsentant Tine Munksbøl.

Til gengæld har man etableret et tæt samarbejde med nogle teknikere, og det samarbejde fungerer rigtig godt, supplerer Lone Pedersen.
 

Arbejdet er blevet mere teamorienteret

Arbejdet kører hele tiden i et kontinuert flow, og man er i langt højere grad blevet afhængig af kollegernes arbejde, idet de enkelte arbejdsprocesser ikke længere adskilles som før. Følelsen af god samvittighed efter en god dags arbejde, som afsluttes med vante rutiner, udfordres af, at man ikke længere kan se så isoleret på eget arbejde som før. I dag er den gamle arbejdsstruktur forældet og erstattet med nye arbejdsrutiner med en meget større gensidig afhængighed i arbejdet.
 
Der arbejdes mere i teams, og oplevelsen af dagens arbejde kan være vidt forskellig, alt efter hvilke opgaver du har haft, fortæller Lone Pedersen. Det kan sagtens være sådan, at nogle har haft en succesoplevelse af dagens arbejde, imens det har været en frustrerende dag for andre, som har arbejdet med andre dele af den overordnede proces. Man kan blive presset til at udføre sine opgaver på det tidspunkt, hvor det passer bedst for produktionen.
 
På den måde kan man komme ud for, at man må tilsidesætte sin egen individuelle struktur og planlægning. Dette kan udfordre mange. Man bliver tvunget til at bevæge sig ud af sin comfort zone. Det er derfor vigtigt at forberede de ansatte på den nye situation, hvor det kan være svært at se forskel på, hvornår styringen kommer fra den enkelte bioanalytiker, og hvornår den kommer fra maskinen.
 
Der er dog allerede opstået en større ro og kommet mere struktur på opgavefordelingen, fortæller Tine Munksbøl. Vi får ro til at løse problemerne, og hver varetager sin del af automatiseringen. Vi deltager alle i en sammenhængende proces og spørger hinanden til råds. Man er igen begyndt at have succesoplevelse både som individ og som team.
 

Hent hele artiklen og opgaven bag

 
 

Af Lene Laursen, Laborant og cand.scient.san., Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet
LinkedIn Email Twitter