Arbejdsmiljøprisen 2011: Er mit arbejde farligt?

Nyt litteraturstudie viser ingen sikker øget risiko for udvikling af cancer i lever og galdeveje, leukæmi samt reproduktionsskader hos bioanalytikere.

I vores fag arbejder vi med stoffer, nogle gange farlige stoffer. Bioanalytikerbloggen satte fokus på dette emne og fik næsten 40 henvendelser fra bioanalytikere, som fortalte om, hvordan de havde arbejdet med farlige stoffer under dårlige sikkerhedsforhold gennem tiderne.


For at undersøge, om bioanalytikere, på baggrund af dette, har øget risiko for sygdom, udbød dbio emnet som en opgave. Under suppieringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kan didatuddannelse (cand.scient.san) på Københavns Universitet er vi to bioanalytikere, der i et litteraturbaseret eksamenspro jekt har valgt at undersøge, om arbejde i laboratorier påvirker bioanalytikernes helbred. Formålet med litteraturstudiet er at opsummere viden og konklusioner på området.


I projektet undersøger vi laboratoriepersonales risiko for at udvikle leukæmi og cancer i lever og galdeveje samt reproduktionsskader. Vi har udvalgt netop disse cancertyper, da der er vist sammenhæng mellem eksponering af stofferne chloroform og benzen, der anvendes i laboratorier, og udvikling af henholdsvis cancer i lever og galdeveje samt leukæmi.


Reproduktionsskader er valgt på baggrund af de mange henvendelser fra bioanalytikerne om dette emne. Vi benytter artikler fundet med søgning på en faglitterær database under det amerikanske nationale bibliotek inden forsundhedsområdet (PubMed.gov). Databasens artikler er indekseret ved emneord. Brug af disse giver en mere præcis søgning, hvorfor vi vælger disse emneord i vores søgestrategi.

Hent hele artiklen

Litteraturstudiet om farlige gamle arbejdsmetoder i fagbladet.pdfLitteraturstudiet om farlige gamle arbejdsmetoder i fagbladet.pdf


Af stud.cand.scient.san // Hanne Måge, Københavns Universitet
og stud.cand.scient.san // Louise Helt, Københavns Universitet
 
Vejleder: Overlæge Peter Jacobsen, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
LinkedIn Email Twitter