Alt om arbejdsmiljø

altomarbejdsmiljo.jpg
Arbejdsmiljø er et samspil af de relationer, påvirkninger og vilkår, som mennesket arbejder under..

Det er også den tekniske og sociale udvikling af arbejdspladsen, som kan bidrage til det enkelte menneskes sikkerhed på kort sigt samt til menneskets fysiske og psykiske sundhed på længere sigt.

Arbejdsvilkårene kan give påvirkninger, der for nogle mennesker kan være belastende og for andre stimulerende.

Det er derfor nødvendigt at tilrettelægge arbejdsvilkårene således, at vilkårene er tilpasset det enkelte menneskes forudsætninger og kan give mennesket mulighed for at have indflydelse på sin arbejdssituation.

I de senere år har man udvidet forståelsen af risikofaktorer i den såkaldte biopsykosociale model.

Her ser man på samspillet mellem biologiske, psykologiske og sociale faktorer, der gensidigt kan påvirke og forstærke hinanden i stedet for at se på risikofaktorerne isoleret.

På dette websted løfter vi sløret for arbejdsmiljøet - se venstre spalte.

Mere uddybende viden ligger på Insite for AMiR og TR.

LinkedIn Email Twitter