Bioanalytiker med funktion som faglig koordinator i ambulatorie-teamet, Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital


Har du en solid og bred faglighed? Er du god til at have mange bolde i luften? Og brænder du for det gode patientforløb? Så er du måske vores nye faglige koordinator. Stillingen er til besættelse snarest muligt.
 
Bioanalytiker med funktion som faglig koordinator for ambulatorierne
Klinisk Biokemisk Afdeling er organiseret i fire team, og hvert team har tilknyttet en afdelingsbioanalytiker. Du vil få funktion som faglig koordinator i ambulatorie-teamet (Team Amb/Tech), og du får ansvar for ambulatoriet i Klinisk Biokemisk Afdeling, i Fællesambulatoriet på hospitalet i Hillerød samt ambulatoriet i Sundhedshuset i Helsingør.
 
Du får en koordinerende rolle i forhold til de kliniske afdelingers behov i forbindelse med patientforløbene, så patienterne får taget prøver rettidigt, når de er til undersøgelse på hospitalet.
 
Du får ansvar for oplæring og undervisning af personale tilknyttet ambulatorierne. Desuden får du ansvar for udarbejdelse og vedligeholdelse af vejledninger og for Mobillab-ruterne samt forsendelse af prøver i Hillerød.
 
Du skal i samarbejde med det faglige team sikre faglig kvalitet i vores behandling af patienterne. Du skal gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser i ambulatorierne og iværksætte nye tiltag efter en brugerinddragelsesproces.
 
Du får også ansvaret for, at vores mange børn får foretaget smertefri blodprøvetagning. Dette vil foregå i samarbejde med Børne- og Ungeafdelingen på Nordsjællands Hospital i Hillerød.
 
Opgaverne i ambulatorierne skal koordineres med ambulatoriet i Frederikssund.
 
Du kommer til at arbejdet tæt sammen med den anden faglige koordinator i Team Amb/Tech, og I får sammen med afdelingsbioanalytikeren i teamet ansvar for drift og udvikling af afsnittet. I samarbejder om fordeling af resurser, kompetenceudvikling, indkøb og lignende. 
 
Jobbet indebærer perioder med fleksibilitet i arbejdstiden.
 
Lidt om dig 
Du er uddannet bioanalytiker med autorisation og erfaring inden for klinisk biokemi. Desuden har vi et ønske om, at vores faglige koordinatorer har en faglig Diplomuddannelse eller er villig til at tage den.
Du skal kunne kommunikere og samarbejde med mange forskellige faggrupper og på mange forskellige plan både internt og eksternt. Du skal derfor være god til at sætte dig ind i og forstå andre faggruppers behov.
Du er åben og imødekommende, fuld af gå-på-mod og godt humør.
Du har gennemslagskraft, tager ansvar og kan udvise en vis autoritet.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Om Klinisk Biokemisk Afdeling 
Klinisk Biokemisk Afdeling er en af Region Hovedstadens største klinisk biokemiske afdelinger og varetager biokemiske analyser for Region Hovedstaden i Planlægningsområde Nord. Afdelingen udfører blodprøvetagning og EKG-optagelser i Akutafdelingen, i ambulatorierne på Nordsjællands Hospital (i Hillerød og Frederikssund), på sengeafdelinger og i Sundhedshuset i Helsingør. Derudover kører vores bioanalytikere ud til patienter i eget hjem og på plejehjem. Desuden betjener Klinisk Biokemisk Afdeling praksissektoren med laboratorieanalyser i hele Nordsjælland.
 
Samlet har vi ca. 888.000 patientkontakter og udfører ca. 10,8 mio. analyser om året i vores laboratorium, der er et af verdens mest automatiserede. Afdelingen er akkrediteret (ISO 15 189) og beskæftiger samlet ca. 135 medarbejdere.
 
Du kan læse mere om afdelingen på www.nordsjaellandshospital.dk/klinisk-biokemi
 
Ansøgningsprocedure
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte konst. ledende bioanalytiker Bettina Friis Olsen, bettina.friis.olsen.01@regionh.dk/ 48297190 eller afdelingsbioanalytiker Camilla Demuth Nielsen, camilla.demuth.nielsen.02@regionh.dk / 48297556.
 
Ansøgningsfristen er torsdag den 31. maj 2018, og vi forventer at afholde samtaler i uge 23/24.
 
Send din ansøgning, CV samt uddannelsesbeviser online via linket her

Vis alle jobs

Stillingstype:
Bioanalytiker med funktion som faglig koordinator
Speciale:
Klinisk Biokemi
Arbejdssted:
Nordsjællands Hospital Hillerød
Ansøgningsfrist:
31-05-2018
LinkedIn Email Twitter