Afdelingsbioanalytiker til Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital - Frederikssund


Afdelingsbioanalytiker til Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital - Frederikssund
Brænder du for det gode patientforløb, og er du samtidig dygtig til personaleledelse? Vil du være med på vores hold, når vi videreudvikler Klinisk Biokemisk Afdeling og skaber et helt nyt laboratorium på Nyt Hospital Nordsjælland? Så kom og vær en del af vores lederteam – vi har en ledig stilling som afdelingsbioanalytiker i Frederikssund til besættelse pr. 1. oktober eller snarest muligt.
 
Om den ledige stilling
Klinisk Biokemisk Afdeling er organiseret i fire team – ét i Frederikssund og tre i Hillerød. Hvert team har tilknyttet en afdelingsbioanalytiker. Du skal stå i spidsen for dine medarbejdere i Frederikssund, og det bliver din opgave at bidrage til at fastholde en spændende og attraktiv arbejdsplads og sikre den strategiske fremdrift i teamet.
 
I et tæt samarbejde med de tre andre afdelingsbioanalytikere i Klinisk Biokemisk Afdeling kommer du til at stå for optimering af arbejdsgange, vagtplanlægning, arbejdstilrettelæggelse, kompetenceudvikling, ferieplanlægning osv.
 
Du kommer især til at beskæftige dig med personaleledelse, men fordi du også kommer til at indgå i forskellige faglige teams, vil du ikke slippe dit fag helt – og det er noget af det, som er særligt for afdelingsbioanalytikerne på Nordsjællands Hospital. Dine opgaver varetages i et tæt samarbejde med bl.a. overlæger, biokemikere, faglige koordinatorer og bioanalytikerundervisere.
 
Team Frederikssund
Afsnittet i Frederikssund har vagtbemanding, og personalet varetager alle opgaver i forbindelse med blodprøvetagning, analyse og donortapning. Prøvetagning foregår både på hospitalets afdelinger i Frederikssund, i KBA’s ambulatorie og med mobillab. Laboratoriet i Frederikssund har kemi, immunkemi, hæmatologi, koagulation og POCT. Udstyret er stand-alone.
 
Som afdelingsbioanalytiker i Frederikssund har du ansvar for drift og udvikling af afsnittet, og du skal i samarbejde med dine to faglige koordinatorer fordele resurser, planlægge kompetenceudvikling, sørge for indkøb og andre opgaver knyttet til den daglige drift, herunder kontakten til de kliniske afdelinger.
 
Allerede i foråret 2019 går vi i Klinisk Biokemisk Afdeling i gang med at forberede den organisatoriske struktur til Nyt Hospital Nordsjælland. Afdelingsbioanalytikeren på hospitalet i Frederikssund indgår i dette arbejde.
 
Hvem er du?
Du skal være uddannet bioanalytiker med autorisation og gerne have en diplom-, master- eller kandidatuddannelse. Lederuddannelse er ikke en forudsætning, men du forventes som minimum at gennemføre regionens lederuddannelse. Det er en fordel, hvis du har erfaring med personaleledelse.
 
Det er vigtigt, at du formår at arbejde struktureret og kan holde hovedet koldt, også når du sidder med komplekse opgaver.
 
Du skal kunne kommunikere og samarbejde med mange forskellige faggrupper og på mange forskellige plan både internt og eksternt. Derfor skal du være god til at sætte dig ind i og forstå andre faggruppers behov; du skal være åben og imødekommende, fuld af gå-på-mod og godt humør. Det er også vigtigt, at du har gennemslagskraft, tager ansvar og kan udvise autoritet.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst med dbio.
 
Om Klinisk Biokemisk Afdeling  
Klinisk Biokemisk Afdeling er en af Region Hovedstadens største klinisk biokemiske afdelinger og varetager biokemiske analyser for Region Hovedstaden i Planlægningsområde Nord. Afdelingen udfører blodprøvetagning og EKG-optagelser i Akutafdelingen, i ambulatorierne og på sengeafdelingerne på Nordsjællands Hospital (i Hillerød og Frederikssund) samt i Sundhedshuset i Helsingør. Derudover kører vores bioanalytikere ud til patienter i eget hjem og på plejehjem. Desuden betjener Klinisk Biokemisk Afdeling praksissektoren i hele Nordsjælland, og vi huser CEK, som er Region Hovedstadens centrale enhed for kvalitetssikring af praksissektoren på laboratorieområdet.
 
Samlet har vi ca. 888.000 patientkontakter og udfører ca. 10,7 mio. analyser om året i vores laboratorium, hvor afdelingen i Hillerød er et af verdens mest automatiserede. Hele KBA er ISO 15 189-akkrediteret og beskæftiger samlet ca. 135 medarbejdere – heraf 25 i Frederikssund.
 
Du kan læse mere om afdelingen på www.nordsjaellandshospital.dk/klinisk-biokemi
 
Nordsjællands Hospital har en høj patienttilfredshed. Det er vi stolte af, og vi sætter en ære i at opretholde den tillid og tilfredshed, som patienterne har til os. Vores overordnede mål er, at vi vil være patienternes hospital – først og fremmest.
 
Ansøgningsprocedure
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte konst. ledende bioanalytiker Bettina Friis Olsen, bettina.friis.olsen.01@regionh.dk / 23 74 69 39,
konst. afdelingsbioanalytiker Anette Marker, anette.bruun.marker@regionh.dk / 48 29 54 05 (Frederikssund) eller
afdelingsbioanalytiker Camilla Demuth Nielsen camilla.demuth.nielsen.02@regionh.dk / 48 29 75 56 (Hillerød).
 
Ansøgningsfrist søndag d. 16. september 2018
 
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 38-39.  
 
Send din ansøgning, CV samt uddannelsesbeviser online via linket her
 
Fakta  
Om at bringe liv til verden og skabe livskvalitet. Om at redde liv og forbedre liv.
 
På Nordsjællands Hospital træder du ind i en verden af muligheder og mangfoldighed med plads til dine ambitioner. Du bliver en del af noget større – et stærkt fagligt miljø, hvor vi gør hinanden bedre. Vi tager altid udgangspunkt i patienternes behov – og står klar med behandling og ekspertise døgnet rundt.  
 
I 2022 flytter vi ind i et helt nyt hospital, som du kan blive en del af. Vil du være med? 
 
Fakta
Hospitalet er den største arbejdsplads i Nordsjælland med mere end 3800 ansatte
Hvert år tager vi imod 120.000 borgere i akutmodtagelse og akutklinikker
Hospitalet har 73.000 indlæggelsesforløb og 359.000 ambulante forløb hvert år
Vi leverer 10.800.000 blodprøvesvar om året
Hospitalets budget er på 2,3 milliarder kr. 
 

 

Vis alle jobs

Stillingstype:
Afdelingsbioanalytiker
Speciale:
Klinisk Biokemisk Afdeling
Arbejdssted:
Nordsjællands Hospital - Frederikssund
Ansøgningsfrist:
16-09-2018
LinkedIn Email Twitter