UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Vikar for underviser ved Bioanalytikeruddannelsen

En af vores gode kolleger har fået orlov, for at prøve nye udfordringer. Vi søger derfor en ny kollega, som har lyst og evner til at bidrage til uddannelsen af dygtige bioanalytikere samt til udvikling inden for professionen.
Vi søger en kollega som:
• er uddannet bioanalytiker og har praksiserfaring med patientkontakt
• har en master- eller kandidatuddannelse
• har gode samarbejdsevner, humor, gåpåmod, viljen til fleksibilitet
• tør går kreativt og innovativt til nye opgaver
• har evne til at arbejde selvstændigt under ansvar
• har evne til at sætte struktur på egne og studerendes opgaver
Du har lyst og kompetence til at undervise og vejlede inden for følgende emner:
• Kommunikation og samarbejde, både ift. patienter og pårørende, men også mellem kollegaer og ikke mindst med andre faggrupper.
• Innovation og kreativitet som metode til dannelse, udvikling og problemløsning hos bioanalytikere og hos sundhedsprofessionelle på tværs af professioner og sektorer.
• Etik og professionsetik som bl.a. er koblet sammen med et undervisningsforløb i blodprøvetagning.
• Udvalgte emner, afhængigt af dine interesser og kompetencer, inden for f.eks. humanbiologi, biomedicin, bioanalyse, bioanalytisk diagnostik eller sundhedsvæsnets organisering
Du har desuden lyst til at deltage kreativt i undervisningsudvikling og indgå i tværprofessionelt samarbejde
Hvem er vi?
Vi er en velorganiseret uddannelse med mere end 150 studerende. Vi har et moderne og velfungerende bioanalytisk læringslaboratorium, hvor studerende træner deres viden og færdigheder, samt tester og udvikler elementer indenfor professionen.Vi er et fagligt engageret lærerkollegium, der i hverdagen har fokus på faglighed, er personligt engagerede, rummelige og anerkendende. Trods travlhed er der plads til humor, omsorg og støtte i teamet. Vi har en uformel omgangstone og arbejder teamorganiseret med høj grad af selvledelse.
Vores mål er; kontinuerligt at efterstræbe en høj faglighed og veltilrettelagte læringsaktiviteter i uddannelsen. Derfor samarbejder vi hele tiden om at udvikle og kvalificere didaktik, pædagogik og bioanalytisk diagnostik. Vi arbejder med transfer som grundlæggende pædagogisk tilgang, men anvender mange forskellige læringsmetoder.
Ansættelsen:
Stillingen er på 37 timer ugentligt.
Ansættelsen er pr. 15. september 2019 eller efter nærmere aftale og er tidsbegrænset frem til den 30. juni 2020 med mulighed for forlængelse eller fastansættelse.
Dit primære ansættelsessted vil være Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M.
Bioanalytikeruddannelsen er organisatorisk forankret i Afdeling for uddannelse til Bioanalytiker, Fysioterapeut og Radiograf ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
Du vil blive ansat efter fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet, Lærernes Centralorganisation (LC) og Centralorganisationen af 2010 (CO10) samt Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie og Journalisthøjskole.
Vi tilbyder, at du i ansættelsen følger vores adjunktprogram, som er en del af UCL’s lektorkvalificeringsforløb.
Vil du vide mere:
Har du brug for yderligere oplysninger, inden du søger stillingen som underviser, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Brit Naldahl Pourroy på tlf.: 21 54 53 81 eller e-mail: bnpo@ucl.dk.
Ansøgning:
Send din ansøgning senest den 5. august 2019 via vores hjemmeside https://www.ucl.dk/om-os#ledige+stillinger
Samtaler gennemføres den 12. august 2019 efter kl 12.

Vis alle jobs

Stillingstype:
Vikar for underviser
Speciale:
Vejledning i kommunikation og samarbejde
Arbejdssted:
UCL, Odense
Ansøgningsfrist:
05-08-2019
LinkedIn Email Twitter