Nynormeret bioanalytikerunderviser til Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Afsnit Roskilde.

 
Brænder du for formidling af bioanalytikerfaget? Elsker du bl.a. histokemi? Vil du være en del af et stort velfungerende laboratoriefællesskab?
 
Så søg vores ledige stilling som bioanalytikerunderviser på Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Afsnit Roskilde. Stillingen ønskes besat pr. 1/1 eller 1. Februar 2020.
 
Afsnittets åbningstid er hverdage fra kl. 08.00-15.30/15:00 på fredage. Afsnittets laboratorier er bemandede mellem 6:30 og 18 de fleste dage.
 
Stillingsprofil
Vi ønsker os en ny kollega, der foruden et stort fagligt engagement, også lægger vægt på at arbejde kvalitetsbevidst. Du skal være relationsskabende, initiativrig, selvstændig, fleksibel og serviceorienteret med fokus på at vi arbejder for patienten. Du skal have lyst til og evner for faglig fordybelse og pædagogiske opgaver. Du skal have gode samarbejdsevner og lyst til at bidrage positivt til vores arbejdsmiljø.
 
Arbejdsområder og –opgaver
Ud over ad hoc opgaver vil stillingen bl.a. indeholde:
 
Undervisningsopgaver
Afsnit Roskilde har op til 15 bioanalytikerstuderende ad gangen. I samarbejde med vores anden bioanalytikerunderviser i afsnittet og bioanalytikerundervisere i vores andre afsnit vil du skulle:
  • •Planlægge og gennemføre teoretisk og praktisk undervisning af bioanalytikerstuderende/erhvervspraktikanter i henhold til gældende studieordning/studieplaner.
  • Indhente og bearbejde viden og informationer til brug i uddannelsen af bioanalytikere.
  • Evaluere undervisningen og de studerendes udbytte af undervisningen.
  • Deltage i eksamensfunktioner.
  • Kvalitetsudvikle afdelingens undervisningsopgaver.
  • Samarbejde med øvrige prægraduate undervisere indenfor både bioanalytikeruddannelsen (regionalt) og de øvrige uddannelser, der eksisterer på hospitalet.
  • Deltage i relevant mødeaktivitet i egen afdeling, på hospitalet og med eksterne samarbejdspartnere.

Der er primært tale om al undervisning i histologi hertil immunhistokemiske og udvalgte molekylære teknikker og laboratorieprocedurer indenfor cytologi.
 
Laboratorieopgaver
  • Deltage i udvalgte dele af afdelingens rutinelaboratorieproduktion efter nærmere aftale, for at sikre faglig og pædagogisk forankring i bioanalytikerfaget.
  • Skulle du have særlige kompetencer indenfor vævspræparering og automatisk indstøbning er det muligt at få en superbrugerfunktion indenfor dette laboratorieområde.
 
Forsknings- og udviklingsopgaver
  • Alt efter dine kvalifikationer kan du evt. deltage i eksisterende forsknings- og udviklingsprojekter eller via ekstern finansiering gennemføre selvstændig bioanalytikerforskning og –udvikling.

 Du er velkommen til at rekvirere en foreløbig stillingsbeskrivelse hos ledende bioanalytiker Tine Jakobsen.

 Laboratoriets organisering
Laboratoriet på Afsnit Roskilde er pt delt i fire teams.
Pr. 6.4.20 flytter det meste af vores afsnit i Slagelse ind og herefter opdeles laboratoriet i fem teams. Hvert team har en teamsuperbruger med fagligt driftsansvar. De fem teams bygger på en kombination af opdeling ud fra funktioner og organer.
 
Vi tilbyder
Grundig introduktion til afsnittet ved længere ophold i afdelingens forskellige teams, så du opnår et stort kendskab til de samlede analysefunktioner og samarbejdsrelationer inden du starter på dine undervisningsopgaver.
 
Et spændende formidlingsjob i en travl, alsidig og udviklingsorienteret afdeling. Vi har en stor grad af medindflydelse og arbejder sammen om at opnå et godt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk.
 
Ansættelse i en afdeling, der prioriterer faglig udvikling højt. Vi deltager i både interne og eksterne forskningssamarbejder. Vi deltog i 2018 med seks præsentationer fra bioanalytikergruppen på internationale kongresser.
Vi har en moderne apparaturpark, der løbende udvides/fornyes.
 
Ansættelse på et universitetshospital, hvor der er stort fokus på at sikre prægraduat undervisning af høj kvalitet. Der er etableret et prægraduat uddannelsesforum, hvor repræsentanter fra alle hospitalets mange sundhedsuddannelser i fællesskab sikrer tværfagligt samarbejde og koordinerer tværgående undervisningsopgaver.
 
Efter endt introduktion har du mulighed for, at have indflydelse på dine arbejdstider.
Vi har pt. fri frugtordning, fri adgang til kaffe/the og fri adgang til massagestol.
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og lokale aftaler med mulighed for forhandling af relevante tillæg.
 
Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, eller ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte ledende bioanalytiker Tine Jakobsen, tlf. 23 32 74 27, bioanalytikerunderviser Marianne Pedersen, tlf. 47 32 59 21 eller ledende overbioanalytiker Majbritt Wagner-Eckert, tlf. 24 98 77 28.
 
Løn, an.søgning og samtaler
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på sundhedskartellets område.
 
Er stillingen noget for dig skal ansøgning, CV samt relevante bilag, fx uddannelsesbeviser sendes via linket her. Ansøgningsfrist 8/11 2019
Vi forventer at afholde samtaler den 19. og 20. november.
 
Patologiafdelingens organisering, profil og uddannelsesansvar
Patologiafdelingen på Sjællands Universitetshospital er aktuelt placeret med afsnit i Roskilde, Næstved og Slagelse. Afdelingen betjener således alle regionens sygehuse, praksissektoren, privathospitaler og regionens tandlæger. Afdelingen deltager aktivt i bioanalytiker-, lægesekretær- og speciallægeuddannelsen.
 
Patologiafdelingens afdelingsledelse består af den ledende overbioanalytiker og den ledende overlæge. Patologiafdelingen beskæftiger i alt ca. 150 ansatte, heraf 99 bioanalytikere/laboranter. Hvert afsnit ledes af en afsnitsledelse. I Roskilde består afsnitsledelsen af to ledende bioanalytikere. Afsnittets fagsammensætning er pr. 6.4.20: 60 bioanalytikere, heraf 3 ledende bioanalytikere (to i afsnitsledelse og en med særligt ansvar for stabsfunktioner), 2 bioanalytikerundervisere, 5 teamsuperbrugere med fagligt driftsansvar for hvert af de fem laboratorieteams, samt en række faglige superbrugere indenfor de forskellige laboratorieområder. Hertil et varierende antal studerende.
De øvrige faggrupper på afsnittet i Roskilde består af 37 speciallæger/reservelæger, 8 lægesekretærer, 1 ledende lægesekretær, 4 molekylærbiologer, heraf 1 med fagligt ansvar for flow analyser og 1 med fagligt ansvar for FISH analyser, 1 medhjælper i laboratorieopvasken samt 2 kapelportører.
 
Vi forventer at samle alle afsnit/hele afdelingen på Sjællands Universitetshospital i Køge i 2023. Til den tid forventes en åbningstid til kl 20/21.
 
Sjællands Universitetshospital arbejder med strategien Patienten er Alt. Strategien består af fire delstrategier: Vores Opgave, Vores Faglighed, Vores Forandring og Vores Arbejdsglæde. Indenfor hver delstrategi har afdelingen en række lokale mål der arbejdes med i 2019.

Vis alle jobs

Stillingstype:
Bioanalytikerunderviser
Speciale:
Patologi
Arbejdssted:
Sjællands Universitetshospital - afsnit Roskilde
Ansøgningsfrist:
08-11-2019
LinkedIn Email Twitter