Laborant/bioanalytiker til Bioanalytikeruddannelsen på Institut for Teknologi


Bioanalytikeruddannelsen hører til på Institut for Teknologi under det Sundhedsfaglige og
Teknologiske Fakultet på Metropol. Bioanalytikeruddannelsen søger en biologisk-faglig laborant
eller bioanalytiker med et bredt kendskab til analyseudstyr og metoder, med masser af gå på mod
og med interesse for mennesker.

Du vil skulle indgå i et samarbejde med kolleger med teknisk og akademisk baggrund på
Bioanalytikeruddannelsen og på instituttet.

Dine arbejdsopgaver vil hovedsagligt være forankret på Bioanalytikeruddannelsen - der kan dog
forekomme opgaver på tværs af instituttet.


De primære arbejdsopgaver vil være
◾ ansvar for indkøb, opstilling og klargøring af udstyr
◾ fremstilling af reagenser og afhentning af blod til laboratorieøvelser samt affaldshåndtering
◾ indkøring og vedligeholdelse af udstyr og laboratorier
◾ vejledning og undervisning af de studerende under laboratorieøvelsesforløb.

En del af Metropols strategi er, at vi udover at udvikle og undervise på Bioanalytikeruddannelsen,
vil opbygge et forskningsmiljø omkring laboratoriemedicinsk teknologi – diagnostik og kvalitet.
Det betyder, at der vil kunne komme forsknings- og udviklingsrelaterede opgaver.


For stillingen gælder at den ideelle kandidat
◾ er uddannet laborant i det biologiske felt eller bioanalytiker
◾ har et bredt kendskab til moderne analyseudstyr og metoder, der benyttes i professionen.
◾ selvstændigt kan tilrettelægge og prioritere sine opgaver
◾ har lyst og evne til at omgås studerende og formidle sin viden til dem
◾ er initiativrig, åben, fleksibel og indstillet på et tæt samarbejde med uddannelsens og
instituttets medarbejdere.


Vi er en
◾ spændende og fleksibel arbejdsplads, i et tværprofessionelt miljø, med høj grad af
medindflydelse på egen dagligdag
◾ arbejdsplads beliggende centralt i København tæt på offentlig transport
◾ ambitiøs uddannelsesinstitution i rivende udvikling
◾ uddannelse der har interesse i læring og læreprocesser – hvor kolleger i samarbejde har mod
på at afprøve nye læringsmetoder
◾ bioanalytikeruddannelse med ca. 400 studerende og 27 medarbejdere.


Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en deltidsstilling på 30 timer om ugen med flekstidsordning og forventet
ansættelsesstart 1. september 2017 eller efter aftale.

Arbejdssted: Sigurdsgade 26, 2200 København N

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant faglig
organisation.

Der er i foråret 2017 blevet igangsat en proces, der i løbet af 2018 forventes at resultere i en fusion
med Professionshøjskolen UCC.


Yderligere oplysninger
Se Metropols strategi 2020 (en lille tegnefilm).

Nærmere oplysninger om Metropol og Institut for Teknologi kan læses på www.phmetropol.dk,
hvor du også kan læse mere om Bioanalytikeruddannelsen.

For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder
Henrik Hansen på telefon 5163 2720 fra d. 7. august.


Interesseret?
Send din ansøgning, CV samt eksamensbeviser via ansøger-knappen senest d. 13. august 2017.

Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt i uge 34.

 

Metropol som arbejdsfællesskab
Det er Metropols ambition at bidrage til samfundsmæssig velfærd, vækst og demokratisk
udvikling gennem bedre uddannelser understøttet af forskning og udvikling og et stærkt
remtræk med praksis.

På Metropol er følgende principper og forventninger fundamentet for det arbejdsfællesskab, vi er
og stiler efter at være:


1. Generøsitet: Vi deler generøst ud af vores viden og kunnen med hinanden
2. Transparens: Vi er transparente i vores prioriteringer og beslutninger samt i
argumenterne for dem
3. Nysgerrighed: Vi er nysgerrige i forhold til andres perspektiver, opgaver og faglighed
4. Respekt: Vi er respektfulde i vores omgangstone og professionelle samarbejde med
hinanden
5. Tillid: Vi har tillid til hinandens arbejde og medvirker aktivt til et tæt og tillidsfuldt,
professionelt samarbejde
6. Loyalitet: Vi er loyale over for arbejdsfællesskabet og overfor organisationen gennem en
fortløbende konstruktiv og kritisk dialog med hinanden.


Fakta om Metropol
Uddannelse er et svar på muligheder og problemer i samfundet; på udfordringer og drømme.
Derfor tager Metropol aktiv del i samfundets udvikling. Vi stiller spørgsmål og giver svar. Vi
uddanner de mennesker, der får samfundet til at hænge sammen og skaber vækst og velfærd.
Vores tre kerneopgaver er professions- og akademiuddannelser, efter- og videreuddannelse og
forsknings- og udviklingsaktiviteter. Vi arbejder inden for fagområder, der dækker alt fra sundhed,
ernæring, natur og teknik, skole og læring og socialt arbejde til ledelse og forvaltning. Metropol
har ca. 10.000 studerende og ca. 1.000 medarbejdere og havde i 2015 en omsætning på 827 mio. kr.

Metropol skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og
talent.

Vis alle jobs

Stillingstype:
Bioanalytiker
Speciale:
 
Arbejdssted:
Professionshøjskolen Metropol
Ansøgningsfrist:
13-08-2017
LinkedIn Email Twitter