Visionær og handlekraftig ledende overbioanalytiker søges til Klinisk Biokemisk Afdeling på Næstved, Slagelse og Nykøbing sygehuse


Kom og bliv en del af et stærkt og udviklende ledelsesfællesskab

På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse står vi midt i et kulturskifte, hvor en stærkere ledelses- og samarbejdsstruktur er under opbygning. Her er vi sammen om den gode ledelse og til vores Klinisk Biokemiske Afdeling søger vi nu en udadvendt og samarbejdsorienteret ledende overbioanalytiker, der ønsker at være en del af dette fællesskab.

Vores nye ledende overbioanalytiker skal kunne lede i en kompleks organisation og være i stand til at løfte sig op på organisations niveau. Du skal motiveres af, at vi er sammen om retningen for vores sygehus, og at alle bidrager til fællesskabet. Vi udvikler vores ledelse sammen og arbejder konstant på tværs af afdelinger for at sikre patienten den bedste behandling med korte og effektive patientforløb. Vi har brug for en nytænkende og samarbejdsorienteret ledende overbioanalytiker, der har lyst og evner til at samarbejde på tværs af afdelinger og sektorer.

Din profil 
Klinisk Biokemisk Afdeling er en tværgående afdeling på tværs af regionen og med mange samarbejdspartnere på tværs af specialer og faggrupper. Samarbejdsevner og gode relationelle evner er derfor vigtige egenskaber for vores nye ledende overbioanalytiker. Du er en udadvendt leder med en solid ledelseserfaring og med en teambaseret tværfaglig ledelsestilgang. Du er synlig og praktiserer en anerkendende og motiverende ledelsesstil.

I samspil med den ledende overlæge og de lokale lederteams skal du stå i spidsen for afdelingen og profilere Klinisk Biokemisk Afdeling som en kvalitetsorienteret og anerkendt afdeling, der kan motivere afdelingens fagligt velfunderede medarbejdere og sikre, at vi i fællesskab arbejder mod samme mål.
 
Du skal kunne forene rammerne og retningen for afdelingen med faglig og personlig udvikling, sikre et åbent og tillidsfuldt forhold mellem afdelingsledelse, de lokale lederteams og medarbejdere samt sikre et attraktivt uddannelsesmiljø, så medarbejdernes kompetencer udvikles.
 
I samarbejde med afdelingens ledende overlæge vil du få ansvar for at
  • Afdelingen effektivt og kompetent bidrager til Sygehusets strategi og fælles mål
  • Styrke og udvikle afdelingens kvalitet, uddannelsesmiljø og forskningsaktiviteter
  • Sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af personale- og apparaturressourcer i forhold til budget og aktivitetsmål
  • Kontinuerligt styrke arbejdsmiljøet
  • Udvikle den klinisk biokemiske indsats i Region Sjælland herunder regionens fælles indsats Perspektiv 2020-2023
 
Om Klinisk Biokemisk Afdeling
Klinisk Biokemisk Afdeling består af to større døgnbemandede laboratorier placeret på Slagelse og Nykøbing Falster Sygehuse, og et laboratorie i Næstved der er tilpasset funktionerne på Næstved Sygehus med stor ambulant aktivitet. De tre laboratorieafsnit på Næstved, Slagelse og Nykøbing sygehuse ledes af et lokalt lederteam med ansvar for den daglige drift. På alle tre laboratorieafsnit samt på 5 satellitter er der hverdagsbemandede ambulatorier til blodprøvetagning fordelt i den sydlige og sydvestlige del af regionen.
Afdelingens kliniske funktioner rummer et Trombose- og AK-Center placeret på Næstved Sygehus med to tilhørende AK-klinikker på Næstved og Slagelse sygehuse.
 
Afdelingen behandler biokemiske analyser, blodprøvetagning og prøvehåndtering for både sygehuse, almen praksis og speciallægepraksis, dækkende knapt halvdelen af Region Sjællands biokemiske aktivitet. I 2017 tog afdelingen ca. 0,5 millioner blodprøver og producerede ca. 12 millioner analysesvar.

Afdelingen varetager regionsfunktioner inden for
•Tromboseudredning og behandling
•Specielle koagulations-analyser
•Myelomatose-analyser
•Allergi-analyser
•Medikament- og misbrugsanalyser
•Tarmkræftsscreening (sekretariat og analyser)
•Den regionale biobank
 
Afdelingen er uddannelsesaktiv med bioanalytiker-, speciale- og Ph.d. studerende, samt varetager speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi (introduktions- og hoveduddannelsesstillinger). Endvidere har afdelingen en del forskningsaktivitet, fortrinsvis inden for molekylær onkologi, metabolisme og koagulation.
 
Afdelingen har ca. 240 ansatte fordelt overvejende på de tre større afsnit. Afdelingen er akkrediteret efter ISO 15189.
 
Ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat snarest muligt. Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår, efter aftale med forhandlingsberettiget organisation.
Hovedtjenestested vil være på Slagelse Sygehus med andet tjenestested på Næstved og Nykøbing Falster Sygehuse.
 
Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Henrik Stig Jørgensen, henjor@regionsjaelland.dk, 40 86 16 94 eller ledende overlæge Jesper Clausager Madsen, jemad@regionsjaelland.dk, 24 76 39 64.
 
Sammen med din motiverede ansøgning bedes dit cv bilagt dokumentation af formelle og faglige kompetencer.
Ansøgningsfrist 05.04.20

Ansættelsessamtaler
Rekrutteringsprocessen vil bestå af to samtaler samt en test med dialog om din arbejdspersonlighedsprofil. Første samtale afholdes onsdag den 15. april 2020 og anden samtale onsdag den 22. april 2020.
 
Såfremt du går videre til anden samtale skal du ved personligt fremmøde gennemføre en test om din arbejdspersonlighedsprofil. Der vil endvidere blive indhentet referencer efter nærmere aftale.
 
Kontaktperson(er):
Navn: Henrik Stig Jørgensen
Stilling: Vicedirektør
Email: henjor@regionsjaelland.dk
Mobile: 4086 1694
   
Søg jobbet her

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
Vi har viljen til at blive bedre hver dag
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.
Dit behov – vores fælles opgave
 
 

Vis alle jobs

Stillingstype:
Overbioanalytiker
Speciale:
Klinisk Biokemisk Afdeling
Arbejdssted:
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
Ansøgningsfrist:
05-04-2020
LinkedIn Email Twitter