Afdelingsbioanalytiker med ledelsesansvar

 
Afdelingsbioanalytiker med ledelsesansvar til Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge.
 
Ved Sjællands Universitetshospital (SUH), Klinisk Biokemisk Afdeling, Køge er en stilling som afdelingsbioanalytiker til besættelse fra 01.10.17 eller efter aftale.
 
Vi søger en udviklingsparat afdelingsbioanalytiker gerne med ledelseserfaring, og som vil være med til den store spændende forandringsproces, der allerede er i gang, og som fortsætter i adskillige år med opbygningen af det nye Universitetshospital i Køge.
 
Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed, og i marts 2017 fusionerede de to klinisk biokemiske afdelinger på Roskilde og Køge sygehuse under en samlet ledelse. I øjeblikket er der ansat ca. 100 medarbejdere på Roskilde matriklen og ca. 80 medarbejdere på Køge matriklen.
 
SUH Køge skal i løbet af de kommende år udvides fra 296 til 831 senge og forventes at være færdigbygget i 2024. Når bygningerne i Køge står færdige, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter været samlet her.
 
Køge afsnittet varetager med sine engagerede medarbejdere blodprøvetagning på hospitalet og i ambulatorier, samt udfører special og rutineanalysearbejdet i laboratoriet. Desuden varetages blodbanksfunktionen på hospitalet.
 
Der foregår ligeledes uddannelse, forskning og udvikling på afdelingen.
 
Der er en stabsfunktion med blandt andet to overlæger og to kemikere på matriklen, der arbejder tæt samme med stabsfunktionen i Roskilde.
 
Laboratoriet i Køge leverer årligt ca. 4,5 mio. analysesvar til borgerne i Region Sjælland, og foruden sygehuset servicerer vi også praksissektoren.
 
Laboratoriet på Køge matriklen har allerede nu flotte lokaliteter og ligger i dejlige omgivelser tæt på Ølby Station (S togs linie E, Regionalbanen med forbindelse til Næstved og Roskilde). I 2018 bliver der forbindelse med regionaltog til den nye station, der ligger 10 min gang fra hospitalet.
 
Vi kan tilbyde en afvekslende og selvstændig hverdag i tæt samarbejde med tre andre afdelingsbioanalytikere og afdelingsledelsen, derfor er det vigtigt, at du har gode samarbejdsevner.
 
Sjællands Universitetshospital har strategien ”Patienten er alt”, som forankres omkring seks delstrategier: 1. Patienten som partner 2. Suveræn kvalitet 3. Faglig styrke og dømmekraft 4. Klar kommunikation 5. Strømlinede forløb 6. Partnerskaber og internationalisering og vores aktiviteter og løbende udvikling og organisering læner sig op af disse delstrategier.
 
Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.
 
Nogle af de opgaver du vil få er
•Deltage i den løbende fusionsproces og oprettelsen af den nye fælles KBA, i samarbejde med den samlede afdelingsstab
•Varetage den daglige drift på matriklen i Køge i samarbejde med de andre afdelingsbioanalytikere
•Fungere som tovholder i forskellige opgaver i afdelingen
•Udvikle i eget ansvarsområde
•Bidrage aktivt i kvalitetsarbejdet i den samlede afdeling
•Bidrage til samarbejdet med de øvrige kliniske biokemiske afdelinger i Regionen
•Personaleansvar for ca. 25 medarbejdere herunder MUS
•Medinddrage, engagere og motivere bioanalytikerne
•Sikre kompetenceudviklingen for bioanalytikerne
•Sikre at arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse er optimerede
•Overholde budgettet i eget ansvarsområde
•Sikre optimal service overfor rekvirenter
•Sikre konstruktiv dialog med samarbejdspartnere
 
Vi forventer at du
•Har ledelseserfaring
•Din grunduddannelse må gerne være suppleret med diplomuddannelse eller anden ledelsesmæssig efteruddannelse
•Kan prioritere, planlægge, beslutte og følge op på problemer
•Du er god til at uddelegere kompetencer og ansvar til andre
•Har erfaring med kvalitetsarbejde
•Er i stand til at sikre dialog og konstruktivt samarbejde
•Er fleksibel
 
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst
Ønsker du yderligere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte ledende overbioanalytiker Merete Steensgaard-Hansen, 47 32 55 02, gust@regionsjaelland.dk
Ansøgningsfrist 27.08.17
     
Kontaktperson(er):
Navn: Merete Steensgaard-Hansen
Email: gust@regionsjaelland.dk
Telefon: 47325502
Navn: Karen Søeby
Email: kares@regionsjaelland.dk
Telefon: 47325600
 
   
Om Sjællands Universitetshospital
 Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.
 
 Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2022, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.

Vis alle jobs

Stillingstype:
Afdelingsbioanalytiker med ledelsesansvar
Speciale:
Biokemi
Arbejdssted:
Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
Ansøgningsfrist:
27-08-2017
LinkedIn Email Twitter