Gloser på engelsk

Bioanalytiker: Biomedical Laboratory Scientist


Laborant: Laboratory Technician

 

Danske Bioanalytikere (dbio): The Danish Association of Biomedical Laboratory Scientists

 

Afdelingsbioanalytiker: Department Biomedical Laboratory
Scientist
 
 

Bioanalytikerunderviser: Teacher Biomedical Laboratory Scientist

 

Chefbioanalytiker: Senior Chief Biomedical Laboratory Scientist

 

Fagetisk Nævn: The Board of Professional Ethics

 

Fagetiske Retningslinier: Professional Ethical Guidelines

 

Ledende bioanalytiker: Chief Biomedical Laboratory Scientist

 

Mellemlang videregående uddannelse: Medium cycle higher education

 

Bioanalytikerfaget: The Profession of Biomedical Laboratory Science

 

Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond: The Biomedical Laboratory Scientist Education and Research Fund
 
 
Sundhedsstyrelsen: National Board of Health
 
 
Blodprøvetager: Phlebotomist
 
 
Embryolog: Embryologist
 
Sundhedskartellets medlemmer: Members of the Danish Health Confederation
LinkedIn Email Twitter