Bioanalytikernes Internationale Dag

Bioanalytikernes International Dag er d. 15. april.

I 2019 og 2020 er emnet:

"Non Communicable Diseases"
The role of Biomedical Laboratory Scientists in Detection, Screening and Treatment.

Medlemmer og bioanalytikerarbejdspladser opfordres til at afholde eksterne eller interne arrangementer med inspiration i det internationale emne for at sætte fokus på emnet og synliggøre bioanalytikernes rolle heri.

En poster kan downloades fra IFBLS´s hjemmeside. Ligesom du på siden kan få ideer og vejledning til arrangementer.

 ​IFBLS fastsætter på deres kongresser hvert andet år emnet for en 2 årig periode.

LinkedIn Email Twitter