Fagligt Forum 2017

Fagligt Forum er en fagdag for bioanalytikere, der byder på førstehåndsberetninger fra forskningens mest aktuelle frontafsnit.

 
"Analyserne? Ja, lad os se på dine muligheder..." Illustration: Suzanne Ulrikka Pedersen
 

Fagligt forum 2017: Personlig Diagnostik kommer snart til et lab nær dig

Men er du klar? Bioanalytikernes rolle i personlig diagnostik bliver omdrejningspunktet for Fagligt Forum d. 14 marts 2017 i Fredericia.
Alle fagligt nysgerrige bioanalytikere er velkomne.

Diagnostik undergår i disse år et paradigmeskift. Omvæltningen er døbt personlig medicin, men handler lige så meget om personlig diagnostik – det bliver stjernesikkert en storm med bioanalytikere midt i orkanens øje.

Men hvad er Personlig Diagnostik? Og hvordan kan bioanalytikerne præge den udvikling?
 
Tilmeld dig Fagligt Forum 2017

Genomer og datadeling er vigtige ingredienser i personlig diagnostik.  Men det stopper ikke der. Mange laboratoriemedicinske specialer byder ind på fremtidens skræddersyede diagnostik og behandling, der handler om individuel tilgang til at forstå sygdommes årsager, forebyggelse og behandling.

Startskuddet var kortlægningen af det humane genom, der førte til et skred i opfattelsen af mange sygdomsmekanismer. De diagnostiske kriterier er bare ikke helt fuldt med.

Alt for mange patienter behandles med one-size-fits-all medicin, der ofte ikke virker eller giver bivirkninger, fordi diagnostikken stadig er for grovkornet. Kunne svaret være at udvikle mere ’companion diagnostics’?  Hør de indbudte eksperter på Fagligt Forum 2017 give deres bud. Det er hot. Det er dybt fagligt og godt krydret med etiske dilemmaer og politisk spilfægteri.

Fagligt Forum byder på en rundtur i mange specialers bidrag til personlig diagnostik garneret med livlige debatter om fremtidsudsigterne for bioanalytikere.

Se programmet og oplægsholderne
LinkedIn Email Twitter