Almen Praksis

​Regionerne hjemtager flere analyser og centraliserer på sygehusene.

Derfor er det vigtigt, at praksisbioanalytikerne er åbne over for nye opgaver og arbejdsområder, og at lægerne gøres opmærksomme på bioanalytikernes uudnyttede kvalifikationer og potentialer i praksis.
Praksisudviklingsgruppen vil bl.a. gerne støtte denne udvikling.


Praksisudviklingsgruppens overordnede mål er:

  • At videreudvikle praksisbioanalytikernes nuværende funktioner
  • At styrke praksisbioanalytikernes rolle som diagnostiske samarbejdspartnere
  • At ruste praksisbioanalytikerne til flere, nye jobfunktioner i fremtiden.


Gruppen arbejder mod disse mål ved at sætte fokus på praksisbioanalytikernes behov for efteruddannelse og udvikle relevante kurser af høj kvalitet. Derudover arbejder vi på at gøre de øvrigt udbudte kurser relevante for praksis.

 

 Medlemmer

 
LinkedIn Email Twitter