Osteoporose

Gruppen er oprettet i efteråret 1999. Ostoporose.jpg

Den henvender sig til
bioanalytikere, der arbejder med DEXA-scannere og ultralydsapparatur til diagnosticering og forskning inden for knoglemetabolismen. Der udveksles erfaringer om apparater, ny teknologi, undersøgelsesmetoder og kvalitetssikring m.v. Gruppen arrangerer endvidere kurser og temadage. 
 

 

 Medlemmer

 
LinkedIn Email Twitter