Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Udviklingsgruppen fungerer som Klinisk Fysiologi og Neu.jpg
fagligt netværk for dbio’s
medlemmer og sparringspartner for dbio og dbio’s samarbejdspartnere.
 
Udviklingsgruppen arrangerer temadage med aktuelle emner specielt for personale i specialet.
 
Specialet har en rivende teknologisk udvikling og gruppen har som mål at ajourføre eksisterende viden og videregive ny viden om teknologi og undersøgelsesmetoder
 
Vil du være med i udviklingsgruppen:
Vi er 4 bioanalytikere fra NUK-afdelinger i Aarhus, Odense og Vejle, der gennem flere år har arbejdet med at udbyde temadage og drøfte specialets udvikling, herunder faglig sparring med dbio.

Vi vil rigtigt gerne være flere i gruppen og mangler især en repræsentant fra Sjælland. Vi eftersøger gerne yngre bioanalytikere med en professionsbacheloruddannelse.

Du er velkommen til at kontakte én af os.

 

 Medlemmer

 
 

 KOntakt

 

​Birgitte Christensen
birgitte.christensen3@rsyd.dk

 

LinkedIn Email Twitter