Molekylærbiologi

Gruppen beskæftiger sig med molekylær medicin. 
 
De molekylærdiagnostiske metoder er under kraftig udvikling og vinder indpas på alle laboratorier. Gruppen henvender sig derfor til bioanalytikere inden for alle specialer.
 
Målet er at følge med i udviklingen inden for PCR-teknikkerne og at være med til at kvalitetssikre de nye diagnostiske metoder.
 
Vil du være medlem i  molekylærbiologisk udviklingsgruppe
Teknologien inden for det molekylærbiologisk område er i rivende udvikling og er nu godt implementeret i rutinediagnostikken og den kliniske forskning på mange afdelinger landet over.

Molekylærbiologisk udviklingsgruppe er med til at udvikle kurser i bl.a. basal og udvidet molekylærbiologi samt forskellige aktuelle samt relevante temadage.

Gruppens fokus er at udvikle kurser og temadage, der giver bioanalytikere indsigt og faglige kompetencer i deres arbejde med molekylærbiologiske metoder og dermed sikrer bedre efteruddannelse af bioanalytikere inden for det molekylærbiologiske felt.

Du er velkommen til at kontakte os.
 

 Medlemmer

 
LinkedIn Email Twitter