Molekylærbiologi

Gruppen beskæftiger sig med molekylær medicin. 
 
De molekylærdiagnostiske metoder er under kraftig udvikling og vinder indpas på alle laboratorier. Gruppen henvender sig derfor til bioanalytikere inden for alle specialer.
 
Målet er at følge med i udviklingen inden for PCR-teknikkerne og at være med til at kvalitetssikre de nye diagnostiske metoder.

 

 Medlemmer

 
Cathrine Bønløkke Toustrup
Bioanalytiker
Rigshospitalet
Genomisk medicin 4113, Rigshospitalet
cat.bt@hotmail.com

Hanne Falkenberg Rebsdorf
Bioanalytiker
Aalborg Universitetshospital
Klinisk Mikrobiologi, Aalborg Universitetshospital
hfr@rn.dk

Jesper Bertelsen
Bioanalytiker
Aarhus Universitetshospital, NBG
Patologi, Aarhus Universitetshospital
jesper.bertelsen@gmail.com

Lina Louise Helbæk Nielsen
Bioanalytiker
Aarhus Universitetshospital, SKS
Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, SKS
linani@rm.dk

Rimtas Dargis
Forskningsbioanalytiker
Slagelse Sygehus
Kl. mikrobiologisk afd., Slagelse Sygehus
rida@regionsjaelland.dk

LinkedIn Email Twitter