08-01-2016

Sådan oplever børn et hospitalsophold

Bioanalytikerunderviser Erling Birkemose Nielsen har anmeldt bogen "Sådan oplever børn et hospitalsophold"

bornhospital.jpg​Børn på hospital er et hæfte på 54 sider, som er krydret med tegninger lavet af børn, som har været på hospital og fotografier af børn i situationer, hvor de bliver undersøgt på et hospital. Teksten er letlæselig og opdelt i 17 små afsnit, som igen er inddelt i små afsnit.


Lise Giødesen skriver i sit forord om 10 vigtige grunde til, af hun tager emnet op bygget på hendes erfaring fra arbejdet som ergoterapeut på Stanfords børnehospital i USA og på danske børneafdelinger. Lise starter med beskrivelser af, at voksne selv kan have dårlige erfaringer fra deres egen barndom, hvis de har været indlagte.


Hun beskriver børns angst under normale forhold og deler  fortællingerne op i aldersgrupper, dækkende fra 0-3 år og 3-6 år. Desværre fastholder hun ikke en aldersopdeling senere i hæftet, hvor hun veksler mellem mindre børn, større børn og spædbørn.


Første del beskriver Lises observationer og snak med børn om, hvordan de oplever at være på hospitalet. Hun beretter om deres følelser og fejlopfattelser, og om hvad de har fortalt om forskellige emner. Herefter følger udtalelser fra personalet i forbindelse med undersøgelser af børn.


Lise Giødesen kommer derefter med en række råd til, hvad personalet kan gøre for at give børn en god oplevelse, herunder brug af hospitalsklovne. Hun har også gode råd til, hvad forældre kan gøre, når barnet kommer hjem igen, og hvad pædagoger og lærere kan bidrage med.


Hæftet sluttes af med råd til, hvordan forældre kan forberede barnet på en planlagt indlæggelse. For bioanalytikere kan hæftet være med til at give en forståelse af, hvordan forskellige børn oplever det at være på et hospital, men ikke meget om egentlig prøvetagning på børn.

 

Et gennemgående budskab er: Altid at være ærlig over for børnene og udvise respekt for dem.

 

Anmeldt af
Bioanalytikerunderviser
Erling Birkemose Nielsen
Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Odense Universitetshospital

LinkedIn Email Twitter