20-05-2016

Ny bog: Hvad er funktionelle lidelser?

Bioanalytiker Lene Larsen fra Sønderborg har anmeldt bogen ​”Funktionelle lidelser - viden, samtaler og sygehistorier”.

funktlid.jpgEn rigtig god og spændende bog, der i et forståeligt sprog giver indblik i den næsten ukendte lidelse/sygdom funktionelle lidelser.


Funktionel lidelse er udtryk for en tilstand, hvor hjernen og kroppen er blevet overbelastet og er i en form for alarmberedskab, hvor man ikke fungerer normalt. Dette kaldes ”Body distress syndrome”. Der findes ikke nogen dansk betegnelse, men det kan oversættes til ”kropsstress”.

 

Denne bogs målgruppe er læger, sygeplejersker, bioanalytikere, fysioterapeuter, praktiserende lægers klinikpersonale, arbejdsformidlingens og kommunens sagsbehandlere, socialrådgivere – ja, kort sagt alle, der i deres arbejde møder mennesker med funktionelle lidelser, og som har et ønske om at forstå disse mennesker lidt bedre.

 

Bogen giver indblik i, hvad sygdommen funktionelle lidelser er for noget, hvordan den kan lindres og måske helbredes.


Skræmmende sygehistorier

Der er flere afsnit med sygehistorier, der i malende og skræmmende vendinger fortæller om patienternes lange og vanskelige kamp mod systemet.


Sidst i bogen er der et afsnit med titlen ”Redskaber”. Afsnittet kan som en værktøjskasse eller løs manual bidrage med en række redskaber, som målgruppen kan bruge som supplement til den faglige viden, de i forvejen benytter i dagligdagen.


Da selve sygdomsforståelsen har stor betydning for, hvor godt en patient kommer sig, kan bogens målgruppe være med til at lette hverdagen for mennesker med funktionelle lidelser ved at vise forståelse og evt. hjælpe dem med at komme i behandling.


Se mere på www.funktionellelidelser.dk.

 

Anmeldt af
Bioanalytiker
Lene Larsen
Victorialægerne, Sønderborg​​​

LinkedIn Email Twitter