November: Der er åbenlyst et uopdyrket territorium for initiativrige bioanalytikere derude i praksissektoren

Der er – OGSÅ – brug for jer ude i lægehusene

Diagnostikken skal tættere på borgerne; det er idéen bag den strategi, Danske Bioanalytikere de sidste år har kørt under kampagne-mottoet ”Borgernær Bioanalytiker”.

Diagnostikken er ofte den blinde vinkel i det øvrige sundhedsvæsens forestillinger om borgernær sundhedspleje. I lang tid blev dette afgørende element overhovedet ikke nævnt i de sundhedspolitiske udspil. Nu nævnes udredning ganske vist, men stadig som ”noget”, der egentlig ligger trygt og godt i sygehusregi – muligvis med visse udgående funktioner.

I dbio har vi derfor taget det på os at være med til at skabe et gennembrud. Vi gør på forskellig måde vores til, at bioanalytikere i større stil kommer helt hen i forreste front – ud af laboratorierne og ud til borgerne. Det vil konkret sige - op i de mobile enheder, frem i laboratoriebussen, ind i lægehusene.

Bevægelsen er heldigvis godt i gang – på samtlige fronter. Og som det fremgår af beretningerne i dette nummer af fagbladet, er der åbenlyst et uopdyrket territorium for initiativrige bioanalytikere derude i praksissektoren.

En god håndfuld praksisbioanalytikere beretter om, hvordan de har skabt deres eget job i et lægehus. Med en uopfordret ansøgning, en personlig kontakt eller ved at reagere på et opslag om andet praksispersonale, og hvor de selv vurderede, at lægehuset ville være mindst lige så godt tjent med en som dem.

Om ikke bedre, hvis jeg må have lov at være så fag-chauvinistisk. Nå, ja – det må jeg som jeres formand gerne; udover de rent laboratoriefaglige kompetencer, bidrager bioanalytikere med et skarpt blik for struktur, procedurer og kvalitetssikring. I disse akkrediteringstider er det næppe det værste, et lægehus kan ønske sig at få.

Bevægelsen ud i praksissektoren er også med til at sikre karrieremuligheder for faggruppen i fremtidens praksis; med etableringen af de nye store sygehusenheder vil der være behov for flere ”Borgernære Bioanalytikere”.

Så hjælp os med at gøre endnu flere praktiserende læger klar over, hvilken uundværlig ressource I er.

dbio vil i alt fald slå endnu et slag for sagen, når vi for fjerde år i træk tager på Lægedage i Bella Centret i uge 46. Ses vi?
Af Bert Asbild, formand i Danske Bioanalytikere 
 
Af Bert Asbild, formand i Danske Bioanalytikere
LinkedIn Email Twitter