Juni: Kom så - gør en forskel - forsk!

Jeg er overbevist om, at en del af jer derude på laboratorierne går og har idéer til, hvordan noget kunne gøres bedre. Små ting, større ting. Eller forestillinger om, hvorledes tingene i virkeligheden hænger sammen og en appetit på at finde ud af, om det passer.

Samt at I er ambitiøse nok til at ønske at få denne viden bragt i spil. Til fordel for slutbrugeren – patienten. Se nu at komme ud af busken og på banen!

Helt konkret kan de af jer, der går med idéer til forsknings- og udviklingsprojekter, starte med at læse artiklerne på side 22-25. Her er der både kraftige opfordringer om, at bioanalytikere kaster sig ud i selvstændig forskning samt erfaringer og gode råd fra nogle af dem, der allerede er i gang.
 
Plus en invitation til tre sparringsmøder i henholdsvis Odense, Aarhus og København, hvor der er hjælp at hente med at afgrænse og formulere projektet, så en ansøgning kan komme i betragtning til de OK-puljemidler, der er sat af til formålet; at aktivere den uudnyttede ressource, der ligger hos sundhedsprofessionelle
med mellemlange, videregående uddannelser.

Danske Bioanalytikere vedtog i 2014 en politik, der lige præcis har til formål at få flere bioanalytikere til at forske i eget fag. For i virkeligheden arbejder mange bioanalytikere jo allerede helt tæt på forskning – ANDRES forskning.
 
Og selvom det er fint – måske - at få ”tak” for indsatsen bagerst i den videnskabelige artikel i det fine internationale tidsskrift, så er det altså mere fedt at stå som forfatter eller medforfatter øverst, lige under titlen. Eller få fuld og berettiget anerkendelse for et udviklingsprojekt, man selv eller sammen med andre har udtænkt og knoklet hjem.
Nej, det handler ikke om forfængelighed på fagets vegne, men om, at patienterne faktisk har hårdt brug for det perspektiv, I kan byde ind med. Gerne i tværfaglige eller tværsektorielle sammenhænge; det er jo netop dét, der efterspørges vidt og bredt i sundhedsvæsenet for tiden – sammenhæng.

Desværre har der ikke tidligere været andet end højst et par bioanalytikere blandt ansøgere til OK-puljen. Modsat har andre faggrupper, som fx sygeplejersker og fysioterapeuter, været rigtigt dygtige til at skaffe midler til deres projekter.
Den ubalance skal der rettes op på, og vi er her for at hjælpe jer i gang. Med forskning, der gør en forskel. 
Af Martina Jürs, næstformand i Danske Bioanalytikere
LinkedIn Email Twitter