Marts 2013

I slutningen af januar er der blevet afholdt dimission på bioanalytikeruddannelsen fem steder i Danmark; seneste to nye skud på stammen er uddannelserne i Esbjerg og Odense,
hvor hvert et hold studerende for første gang fik deres eksamen.

Det vil sige, at der i alt er blevet udklækket 169 nye kolleger. Fra denne plads skal der lyde et hjerteligt tillykke og velkommen til jer alle. Til et fantastisk spændende og fremtidsrettet fag, som I nu for alvor skal ud og gøre jer gældende i. Der bliver brug for hver
og én af jer. Heldigvis!
 
Bioanalytikerfaget er nemlig stadig et af de sundhedsfag, der har
noget nær fuld beskæftigelse. Tillykke med det også.
Det er korrekt, at der i A-kassen, DSA´s seneste opgørelse fra januar 2013 var 63 af dbio´s medlemmer, der er uden beskæftigelse. Og desværre er nogle af dem at finde blandt jer, der er helt nyuddannede.

Men der er jobs at få; nogle steder i landet er der endda stor mangel på bioanalytikere, fx i Nordjylland. Jeg kan derfor kun opfordre til en vis mobilitet og åbenhed overfor udfordringer, der måske ikke lige ligger indenfor cykelafstand. Så er Danmark altså heller
ikke større, og der er jo ofte den mulighed, at afprøve en anden landsdel i et vikariat.
Det bliver nemlig nok alligevel et vilkår for mange af jer; at jeres første ansættelse ikke bliver i en fast stilling, men i et tidsbegrænset job.

Eller se mod praksissektoren. Vi har en stærk formodning om, at mange flere lægehuse vil opruste med bioanalytikere de kommende år; der er et utal af opgaver, som ligger lige til højrebenet for en faggruppe, der jo kan meget mere end at tage blodprøver. For også når det gælder jeres faglighed, skal I være indstillet på at flytte jer.
 
Bioanalytikerfaget og sundhedssektoren har allerede undergået enorme forandringer det seneste årti eller to. Og jeg kan garantere jer, at den slags kommer I til at opleve meget mere
af. Heldigvis er I i kraft af jeres uddannelse også selv blevet rustet til at være med til at definere og udvikle betingelserne for vores fag.
Og så vil jeg gerne opfordre jer til at være med til at ”sælge” vores fag. I skal ikke acceptere, at folk, som folk er flest, ikke ved hvad en bioanalytiker er, eller hvad sådan en bestiller.

Fortæl det dog! Benyt hver eneste patientkontakt til at præsentere jer, som dét I er.

Sørg for at de andre faggrupper på jeres arbejdsplads ved, hvad I laver. Og den nok så berømte bordherre/dame skal naturligvis have hele historien. Vi ved selv, at det vi beskæftiger
os med, er værd at vide mere om. Lad også andre vide det.
God vind!
 
BERT ASBILD
Formand for Danske Bioanalytikere
 
LinkedIn Email Twitter