Februar 2013

Det er ingen nyhed, at der bliver færre og færre manuelle arbejdsgange på de danske sygehuslaboratorier. Som dette nummer af fagbladet beskriver, er der fuld knald på automatiseringen rundt omkring. Af artiklerne fremgår det også, at når faget udvikler sig, udvikler bioanalytikerne sig med det.
 
Bioanalytikere har heldigvis aldrig været bange for ny teknologi.
I Hillerød har de således netop gennemført anden og sidste etape af en gennemgribende fuldautomatisering. I Aabenraa har man som det første sted i Europa taget en transportrobot i anvendelse.

Begge steder er robotterne blevet budt velkommen. Det er da også en spændende udvikling, vi som bioanalytikere er førstehåndsvidner til. Og som vi selv medvirker aktivt til.

På Hillerød har bioanalytikerne fx deltaget i arbejdet med at udarbejde kravsspecifikationerne til leverandørerne. Det betyder, at der er taget højde for en hel del problemer, som ingeniører og designere næppe ville have tænkt på af sig selv. I Aabenraa betragter de allerede TUG som en kær kollega, der sikrer hurtig ekspedition af blodprøver for patienterne, og sparer de ansatte for at ligge i strakt galop mellem laboratoriet og akutmodtagelsen på en travl dag.

Det vigtigste er dog, at der nu for alvor kan komme fuldt fokus på bioanalytikernes faglighed i allerbredeste forstand. Som I formentlig har læst om her i bladet tidligere, er også KBA i Hillerød – hvor jeg i øvrigt var ansat, indtil jeg blev næstformand i dbio – et af de første steder, som har arbejdet målrettet med visionen om Den Diagnostiske Samarbejdsparter. Med automatiseringen skal den tankegang nu udbredes til hele sygehuset.

Bioanalytikerne skal ud på afdelingerne - og gerne med helt ud til patienten. For at stille deres kompetencer til rådighed. Aktivt og opsøgende. Synligt. Kommunikerende. Kompetent.

Jeg er stolt over at være næstformand indenfor et fag, der så mulighederne i den teknologiske udvikling allerede for mange år siden. I stedet for at stirre sig blind på de opgaver, vi mistede, kastede mange gode kræfter i og omkring dbio sig ud i at diskutere fagets udviklingspotentiale. Med afsæt i den proces er det på flere felter lykkedes at være med til at identificere nye jobfunktioner – ja, helt nye jobtyper – for bioanalytikere.

Jeg er af den faste overbevisning, at det for mange af jer vil bliver endnu mere spændende at være bioanalytiker de kommende år.
Derfor: Velkommen til robotterne!
 
Martina Jürs
Næstformand for Danske Bioanalytikere
LinkedIn Email Twitter