December 2013

”Øget tillid på arbejdspladsen giver bedre resultater til glæde for borgere, brugere og kunder. Det viser en rundspørge blandt over 2000 ledere på FTF-området. Her har over halvdelen svaret, at tillid øger kvaliteten af arbejdet. Samtidig vurderer ni ud af ti ledere, at tillid øger arbejdsglæden, og over en tredjedel mener, at tillid fører
til mere innovation i opgaveløsningen.”


Således står at læse i en interessant artikel på FTF´s hjemmeside, og den løfterige konklusion kommer næppe bag på mange af jer, der har jeres daglige arbejdsgang i det offentlige sygehusvæsen. Vi ved jo godt, at man orker noget mere, når der ikke konstant stilles spørgsmålstegn – åbenlyst eller indirekte – ved ens faglige dømmekraft.


Det er SÅ dræbende, at skulle spilde tid på det bureaukratiske vanvid, der er myldret frem de seneste årtier. Trods forskellige regeringers – og oppositioners - forsikringer om, at nu skal der ryddes op i rigide regler og kontrol for kontrollens
egen skyld. Alligevel bruges 60 mio. timer om året alene på dokumentation af FTF-ansattes arbejdsindsats.

Der har været tale om behovet for en tillidsreform i flere omgange. Senest med den ”mini-trepart”, som pludselig kom i stand i sommer. Hurra for den, selv om vi med de desværre aflyste trepartsforhandlinger blev stillet noget mere gennemgribende
i udsigt. Heldigvis pegede også Produktivitetkommissionens rapport i september i samme retning; kontrol koster, tillid skaber værdi.

Selvfølgelig skal vi også kunne tåle at blive målt og vejet på vores arbejdsindsats; men som alle ved, så vil rigide dokumentationskrav flytte al opmærksomhed over på de områder, der måles. På antal af aktiviteter snarere end på resultater. Det er jo det, der sker i et ”kontorvælde” – som ordet bureaukrati betyder. Formålet fortoner
sig, og alle fortsætter med de samme indlærte procedurer for registrering. Også længe efter, at de er holdt op med at give mening.

Der er naturligvis også forhold, der er vigtige at registrere og dokumentere og som understøtter kvalitet, udvikling og patientsikkerhed og som i høj grad er med til at
mindske fejl og utilsigtet hændelser. Og for bioanalytikere er registrering og kontrol en helt naturlig del af arbejdet. Det er derfor meget, meget vigtigt, at dokumentationskravene
udformes så tæt på opgaverne som muligt. Ikke i ministerier, styrelser eller på rådhuset. De skal desuden være forholdsvis få og båret af en faglig logik. På den måde kan den tillid til medarbejderne, der frigøres, nemlig bruges strategisk
og som et værdifuldt ledelsesværktøj. Til at skabe mere kvalitet i den offentlige sektor. Meget mere, tror jeg på.

 

Bert Asbild
Formand for Danske Bioanalytikere

LinkedIn Email Twitter