August 2013

​Så kom den. Endelig! Ja, den var måske ikke så stor, som vi var mange, der håbede, men lad os bare tage den derfra.


Jeg taler om den ”lille trepartsaftale” om moderniseringen af den offentlige sektor, som vi via FTF var med til at underskrive den 20. juni. Aftaleparterne er regeringen og regionerne på arbejdsgiversiden samt FTF, Offentligt Ansattes Organisation og Akademikernes Centralorganisation på lønmodtagersiden.


En af forudsætningerne for at modernisere den offentlige sektor er aftalens syv principper for parternes samarbejde, der bl.a. skal sikre en høj grad af decentralisering, så beslutningskompetence og ansvar for opgaveløsningen er tæt forbundet. En vigtig pointe er, at der skal gøres bedre plads til faglighed, ledelse og innovation – til (kursiv)tillid(kursiv slut) til, at de fagprofessionelle rent faktisk kan tænke selv. En anden pointe er, at de seneste årtiers krav om hovedløs dokumentation og kontrol rulles tilbage.


Nogle har kaldt det en tillidsreform ”light”. FOA og Danmarks Lærerforening har da også valgt at stå udenfor. Der er vitterlig tale om en markant nedjustering i forhold til de løfter, som nuværende økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager kom med, da hun stadig var i opposition. Dengang sagde hun, at ”kontrol er godt, men tillid er billigere”. I regeringsoplægget blev vi, de offentlig ansatte, stillet noget meget mere vidtgående i udsigt. Men så røg de annoncerede trepartsdrøftelser på gulvet, og derefter hørte vi ikke mere fra den kant. I meget lang tid. Bortset fra Statsministerens kedelige udtalelses om, ”ikke at gå tilbage til en fuser”.


Men med ”modernisering” er der også lagt op til, at de offentlige ressourcer skal anvendes bedst muligt, der hvor der er det største behov. Derfor er det vigtigt, at vi – de fagprofessionelle – er med til at lægge snittet rigtigt; ellers bliver det endnu engang djøf´ere og andre regnearks-personer, der gør det. Vi skal skaffe os indflydelse på denne proces hvor som helst, det er muligt, og de lokale MED-udvalg er naturligvis oplagte i den sammenhæng.  Vi skal også bruge principperne som argumentation og løftestang for et konkret og konstruktivt samarbejde med ledelsen på de enkelte arbejdspladser – det skal være min opfordring!


Vi bør betragte dette som det første bræt til den bro, der kan gabe over tillidskløften i den offentlige sektor. Derfor; gå ud og gør jer fortjent til den tillid. Det skulle ikke være så svært.

 

BERT ASBILD
Formand for danske bioanalytikere 

LinkedIn Email Twitter