September 2011

Der er god grund til at glæde sig over artiklen på side 12 – 14 i dette nummer af fagbladet. Den afviser på baggrund af et nyt litteraturstudie, at jobbet som bioanalytiker skulle være forbundet med risiko for at udvikle en række lidelser – kræft i lever og galdeveje, leukæmi og reproduktionsskader.

Det vil sige; de to bioanalytikere, der har foretaget en gennemgang af den offentliggjorte forskning på området, understreger, at studiet viser ingen ”sikker” øget risiko for at pådrage sig de omtalte skader.  

Afsættet for studiet var, at jeg for lige knap to år siden fik en henvendelse fra et medlem, der var i slutningen af 40´erne. Hun og hendes jævnaldrende kolleger havde over årene arbejdet med forskellige kemiske stoffer og ofte uden beskyttelse af nogen art, sådan som det heldigvis er lovpligtigt i dag. Kunne de nu på baggrund af deres eksponering for farlige substanser udvikle fx demens, kræft eller andre alvorlige sygdomme?

Det var en bekymring, dbio ikke kunne sidde overhørig. Jeg fik med det samme arrangeret et møde med overlæge Bo Netterstrøm fra Arbejdsmedicinsk Afdeling på Hillerød Sygehus og efterlyste på bloggen og facebook andre eksempler fra medlemmer, der har erfaringer med farlige, gamle arbejdsmetoder.

40 svar kom der ind, og sammen med to arbejdsmedicinere besluttede vi at forsøge at sætte et litteraturstudie i gang. Til det udsendte dbios hovedbestyrelse en efterlysning; var der en eller flere bioanalytikere, der – evt. som led i en masteruddannelse - kunne tænke sig at gennemtrawle forskningsresultater om eventuelle skadevirkninger ved arbejdsmiljøet på laboratorier?
Den slags tager tid, men nu foreligger konklusionen som sagt.
Indtil videre kun for de fire nævnte lidelser, men jeg vil ikke afvise, at vi går videre med et studie af andre kræftformer eller andre sygdomme.

Det er vigtigt, at I kan gå på arbejde i tryg forvisning om, at I ikke bliver syge af det. Derfor er det også lige så vigtigt at få myter aflivet som mistanker undersøgt.      
 
CAMILLA BJERRE
Næstformand for Danske Bioanalytikere
 
LinkedIn Email Twitter