November 2011

Den fælles ledelse for hospitalsenhederne i Silkeborg og Viborg har ensidigt opsagt den lokale aftale for tillidsrepræsentant-strukturen. Det er ellers den, der ligger til grund for samarbejdet mellem ledere og medarbejderne på de respektive sygehusafdelinger.

 

 Ledelsen argumenterer med, at de seneste års mange fusioner og dermed færre afdelingsledelser, betyder, at der ikke længere er brug for nær så mange tillidsrepræsentanter. Sygehusledelsens udspil bygger eksempelvis på, at det vil være tilstrækkeligt med to tillidsrepræsentanter for alle bioanalytikerne ansat ved det ”nye” sygehus, som altså efter radikal omstrukturering nu omfatter de tidligere fire sygehuse: Hammel, Silkeborg, Viborg og Skive.


I dbio er vi naturligvis åbne overfor en modernisering, hvis en struktur er kommet ud af trit med virkeligheden. Men dette udspil må være undfanget i en administrativ osteklokke, meget langt fra dagligdagen på laboratoriegulvet. Der ved man nemlig godt, hvad det er værd, at der er en lokalkendt og kompetent TR til stede; en fokusperson, der sammen med afdelingsledelsen kan være med til at løse konflikter og kontroverser. Eller, som det oftest er tilfældet, netop bare får samarbejdet til at glide. 


Hvis dette forslag gennemføres – eller breder sig - medfører det, at mange af jer fremover ikke vil kende jeres TR personligt. Formentlig skal I vente på, at vedkommende kommer på besøg fra en af de andre sygehusenheder, når I har et problem. Og TR´en vil ikke kende arbejdsgangene på jeres laboratorium indefra. Der vil ikke være den nære kontakt, der også afspejler sig i glosen ’tillid-’.


Det er da også i strid med intentionerne i Rammeaftalen. Den præciserer, at TR-systemet ”skal være med til at forbedre og udvikle samarbejdet” på en arbejdsplads og sikre, at ”alle” medarbejdere har adgang til medindflydelse og medbestemmelse – alene eller via deres tillidsrepræsentant. Det mål når man altså ikke ved at besværliggøre adgangen for jer til TR og TR´s adgang til jer!


Hvad kan være motiverne for, at ledelsen for Silkeborg og Viborg begynder at underminere et system, der i dén grad virker ude på afdelingerne? Handler det kun om økonomi elle udvidelse af ledelsesretten? Eller er det en tro på, at samarbejdet lettere forbedres og udvikles, når der er færre tillidsfolk på jeres arbejdsplads?


Hvis det alene er ønsket om færre tillidsrepræsentanter – færre repræsentanter med beskyttelse - så er den økonomiske logik katastrofalt kortsigtet i en tid med fusions-stress hos mange medarbejdere.


Vi tvivler på, at Sygehusledelsens udspil holder i ”byretten”, og dbio Region Midtjylland er naturligvis i forhandlinger med dem. Det er nok ikke færre TR, vi har brug for – snarere flere. 
    
BERT ASBILD
Formand for Danske Bioanalytikere

LinkedIn Email Twitter