Marts 2011

Som jeg har gentaget efterhånden mange gange, har forhandlingerne ved OK11 været en prøvende omgang – om end med visse lyspunkter. Balance har været det gennemgående mantra; alle krav, selv de mest ubetydelige, er blevet mødt med et modkrav fra arbejdsgivers side. Men det er vigtigt, at I ved, at vi har kæmpet på en række områder, hvor vi stadig mener, vi også skal kæmpe ved kommende overenskomstforhandlinger. Forhåbentlig klinger krisen af, og arbejdsgiverne bliver mere medgørlige med hensyn til at ville sikre gode, sunde arbejdspladser, en ordentlig aflønning og forstå, at det pinedød er nødvendigt for at kunne rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere i sundhedssektoren.

For overblikkets skyld vil jeg lige opremse, hvilke krav, vi mødte op med – men altså ikke fik opfyldt:

 • Generelle pensionsforbedringer
 • Forhøjelse af pension på ulempebetaling
 • Forlængelse af lederlønskalaen
 • Øget indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen
 • Ligelønskravene
 • Forbedringer af aftaler om tillidsrepræsentanter
 • Fars øremærkede barselsorlov
 • Ligeløn for lige ledelsesarbejde
 • Ret til tillæg ved tilbagevenden efter barselsorlov
 
 
Og så mangler vi i skrivende stund stadig en bid, at forhandle om.
Som status er her i midten af februar, har vi fået følgende ud af OK11:
 
 • Forhøjelse af ATP-satserne
 • Forlænget seniorordningen
 • 1. maj som en hel fridag(mod afgivelse af halv fridag på Grundlovsdag)
 • Igangsættelse af en undersøgelse af det kønsopdelte arbejdsmarked
 • Forhindring af arbejdsgiverskrav om større fleksibilitet mht. arbejdssted
 • Særlig lønfastsættelse for medarbejdere i atypiske stillinger
 • Fokus på faglig og professionsrettet udvikling med en pulje på 10. mio.kr.
   
Lønstigninger? Ja, dem mangler vi så lige at få helt på plads. Vi mødes med Danske Regioner næste og sidste gang den 25. og 26. februar, så følg med på dbio.dk for opdateret information.
 
BERT ASBILD
Formand for Danske Bioanalytikere
LinkedIn Email Twitter