Maj 2011

I marts stod ca. halvdelen af de dimittender, der blev medlemmer af DSA i 2011, uden job. Tidligere ville det næppe være et problem, da den generelle mangel på bioanalytikere gjorde, at der snart viste sig ledige jobs rundt omkring. Nu fyres der tværtimod mange steder, og det betyder, at nogle nyuddannede vil få særligt vanskeligt ved at få foden indenfor på arbejdsmarkedet så hurtigt, som det er hensigtsmæssigt. Tallene er endnu ikke alarmerende, men for den enkelte kan det føles som en katastrofe ikke at komme med på beskæftigelsestoget efter endt uddannelse.

Det bekymrer os naturligvis som fagforening, da vi ved, at en del ledige bliver modløse og vil være tilbøjelige til at søge beskæftigelse i andre brancher. Det er hverken sundt for faget eller for sundhedssektoren, som, vi ved, på længere sigt vil komme til at mangle bioanalytikere.

Vi mener derfor, at det i den nuværende situation er en god idé, at nyuddannede benytter sig af muligheden for at søge job med løntilskud. Betingelserne for at få tilskud er beskrevet i artiklen inde i bladet. Vi vil dog opfordre afdelingsledelserne til ikke at benytte den adgang til at spare på personaleudgifterne. Det er hverken god stil eller holdbart at fyre dyre ansatte på almindelig overenskomst for at hyre billigere bioanalytikere, der har en pose penge med på arbejde. Ligesom vi vil henstille til tillidsrepræsentanterne om at være opmærksomme på, at ansatte med løntilskud fortrinsvis benyttes til de ekstra-opgaver, der er mange af på de fleste afdelinger. Det tjener ingen til gavn, hvis en god ordning misbruges til løntrykkeri. Løntilskud skal bruges til at skaffe unge bioanalytikere arbejdserfaring, fastholde faglige kompetencer og give et netværk, der kan sikre dem fortsat fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Men hermed også en kraftig opfordring til de nyuddannede: For jeres egen og jeres CV´s skyld, så søg lidt bredere geografisk end I måske lige havde forestillet jer. Der er for eksempel ledige jobs i Sverige, og i Region Syddanmark er der ingen dimittendledighed – mens den er ret høj i Region Hovedstaden.

Og til jer, der skal tage imod de nyuddannede som kolleger derude; hvad enten de kommer med løntilskud, efter kortere eller længere tids ledighed eller bare langvejs fra, så tag rigtig godt imod dem! Om får år kommer vi igen til at mangle bioanalytikere, så ingen bør gå til spilde.
       

BERT ASBILD
Formand for Danske Bioanalytikere 
LinkedIn Email Twitter