Januar 2011

​Der kommer desværre flere triste nyheder fra sundhedssektoren i disse måneder. I december erfarede jeg, at der skal fyres ikke mindre end 1500 ansatte i Region Midtjylland. Andre regioner lægger også op til afskedigelser og nedlæggelse af stillinger.


På nogle sygehuse vil man forsøge at rokere om på personalet, så nogle fyresedler kan afværges. For vores faggruppe kan det betyde, at bioanalytikere, der er ansat, eksempelvis på en patologisk afdeling, kan risikere at blive overflyttet til en Klinisk Biokemisk Afdeling. Der er nok ingen tvivl om, at den slags ommøblering ovenfra vil opleves som meget bøvlet og besværligt. Både for den bioanalytiker, der elsker sit speciale, er rigtig god til det, men som nu skal oplæres i en retning, hun eller han aldrig selv ville have valgt. Og for den afdeling, der skal tage imod og forsøge at integrere en tvangsforflyttet person fra en anden faglig kultur ind i fællesskabet. Den udfordring kommer så oven i, at stillinger bliver sløjfet, og alle skal spæne hurtigere.


Derfor vil jeg appellere til jer: Tag godt imod de nye, der kommer til jeres afdeling. Også selvom I måske har måttet tage afsked med en vellidt og dygtig vikar, som ikke er blevet forlænget. Det kunne have været jer selv. Tillidsrepræsentanterne har naturligvis her en klar opgave, men egentlig er det vores alles ansvar, at denne proces forløber så fornuftig som muligt. Den er forhåbentlig kun forbigående.

En anden gruppe, vi skal have et særligt øje for, er de nyuddannede; der er desværre en – svagt – stigende ledighed for de unge, der lige er kommet ud fra professionshøjskolerne. Hvor I overhovedet har mulighed for det – ansæt dem! 

Det er vigtigt, at de holder forbindelsen til faget, og ikke smutter ud i andre brancher, hvis der ikke dukker et fast job eller i det mindste et vikariat op til dem. Om få år får sundhedssektoren igen hårdt brug for dem.

Men faktisk er der også én god melding fra bioanalytikerfronten. Selvom det ofte vil opleves som et chok, at blive ramt af arbejdsløshed, så har vi en samlet arbejdsløshedsprocent på 0,67. Altså under 1 procent. Det kan omregnes til i alt 55 personer, svarende til 41, 7 fuldtidsstillinger. Tidligere troede man, at det var umuligt at komme under en arbejdsløshedsprocent på 2. Så med den relativt høje gennemsnitsalder i vores fag, bliver der snart brug for alle hænder igen.

Så derfor; fat mod. Og pas godt på jer selv og hinanden i mellemtiden.     
 
Bert Asbild
Formand for Danske Bioanalytikere
LinkedIn Email Twitter