Februar 2011

"Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen" lyder den forførende titel på det kæmpemæssige sparekatalog, som Region Midtjylland præsenterede mandag den 10. januar.

”Omstilling”, jo tak – jeg forstår godt, at besparelser på ca. 500 mio. kr. oven i de knap 300 mio. kr., der allerede er vedtaget, har sendt en chokbølge gennem hele det hårdtprøvede medarbejderkorps i det midtjyske sygehusvæsen. Her står rigtig mange til fyring, 60-100 bioanalytikere, ser det ud til.

Som det fremgår af artiklen her i bladet og på dbio.dk, kæmper dbio-Midtjylland for dog at få bragt lidt bioanalytikerfaglig fornuft og mere langsigtede visioner ind i de henstillinger om nedlægningen af lokale laboratorier og ganske gennemgribende besparelser, der foreslås. I dbio-Midtjyllands høringssvar beklager man fx, at sparekataloget er blevet til, FØR den igangværende laboratorieudredning er færdig. Samt at den i øvrigt læner sig op ad udokumenterede tal. Ikke godt nok!

I sparerapporten lægges der op til, at de klinisk biokemiske afdelinger skal drives efter Best Practice-princippet. Fint nok, for så vidt; det har altid været mit synspunkt, at vores egen ledergruppe skal have – og har! - fokus på effektivitet. Et veldrevet, ressourcebevidst laboratorium står bedre rustet, når politikere og embedsfolk er på udkig efter nemme nedskæringer. Eller går i udliciteringstanker.

Derfor denne direkte appel til de ledende bioanalytikere, ikke bare i Region Midtjylland, men i alle de regioner, der står overfor samme tur: Effektivisér hvor det – stadig - er muligt. Men. Pas på med ikke at underbyde hinanden! Jeres regnestykke skal kunne holde på længere sigt. Ellers bliver det et sandt helvede for jer selv og kollegerne på de andre afdelinger, der underlægges jeres Best Practice-mål. Nedslidning, højt sygefravær og stressnedbrud er ikke god sundhedsøkonomi.

I det hele taget efterlades man med det indtryk, at det tilforladelige Best Practice-slogan endnu engang bare skal dække over brutale besparelser. Der synes heller ikke at være nævneværdig fokus på bioanalytikervinklen i ”omstillingen”. Lukning af lokale laboratorier går ikke ud over uddannelsen, afvises det således i den digre rapport. Nej, måske ikke over speciallægeuddannelsen, men hvad med bioanalytikerne?

Hvordan skal man i det vestlige Jylland kunne rekruttere og uddanne bioanalytikere inden for alle specialer, når specialerne er rykket øst på?

Jeg synes, at alle ledende bioanalytikere bør læse dbio-Midtjyllands grundige høringssvar på dbio.dk. Som inspiration til en dialog med sygehusledelser, regionspolitikere og offentligheden om et sundhedsvæsen, der hænger sammen. Også under og efter krisen.
 
 
Lotte Gaardbo
Næstformand for Danske Bioanalytikere
LinkedIn Email Twitter