December 2011

Så er finansloven for 2012 i hus, og den indeholder faktisk et par emner fra Danske Bioanalytikeres ønskeliste. Fradraget for private sundhedsforsikringer fjernes og dermed også statsstøtten på ca. 400 millioner årligt til privathospitaler. Det har vi talt og skrevet en del om, siden det blev indført i 2002. Multimedieskatten er det heldigvis også slut med – i hvert tilfælde når det gælder anvendelse af pc som arbejdsredskab hjemme. Det bliver lettere for ledige at få efteruddannelse, og alle med depression får ret til psykologhjælp uanset aldersgruppe (før kun 18-37 år).

Størst effekt for bioanalytikerfaget får nok fjernelsen af brugerbetaling for fertilitetsbehandling, at egenbetalingen for suppleringskurser fx til cand. scient. san. fjernes, og at uddannelsesministeren har stillet os i udsigt, at der bliver en mere smidig overgang fra bacheloruddannelserne til universiteterne. Endelig er der afsat penge til udvidet vaccination mod livmoderhalskræft.

De valgte emner er jo kun et lille udpluk af finansloven, som alt i alt er et skridt eller to i den rigtige retning for det danske sundhedsvæsen, men der er langt endnu for det danske samfund som helhed. Økonomien og væksten har det stadig skidt, og ledigheden synes at have bidt sig fast. Fra regeringsprogrammet savner vi stadig udmøntning af en differentieret behandlingsgaranti, så de mest syge behandles først og også en væsentlig bedre indsats for børn med psykiatriske lidelser. For slet ikke at tale om arbejdsmarkedsreformer, men de må nok vente til trepartsforhandlingerne en gang i foråret 2012. Til den tid vil vi i fagbevægelsen kæmpe for dagpengene, fradrag for fagforeningskontingent og jobanvisningen til A-kasserne.

Der tales i pressen om, at julegaverne bliver mindre i år – det er godt set! Det skal dog ikke forhindre mig i at ønske jer alle en RIGTIG GLÆDELIG JUL!
 
BERT ASBILD
Formand for Danske Bioanalytikere 
LinkedIn Email Twitter