Januar 2020: Supersej senior. Superseriøs senior

Hvad tænker du på, når jeg siger ”senior”? Støttestrømper, gebis, mimrekort? Beskyttede boliger og rollatorer?

Jeg er bange for, at vi nok er lidt programmerede til at anbringe ordet et sted på en skala fra ”ældre” over ”gammel” til ”affældig”.
Men som det fremgår af temaet for dette nummer af fagbladet, skal vi alle til at lære at oversætte ”senior” til erfaring, viden og høj
specialisering. Myndighed.

Fra politisk hold får vi da også besked på, at vi skal holde længere på arbejdsmarkedet – nærmest lige meget hvad; vi lever jo længere. Indimellem lyder det mere som en straffeaktion
end et fristende tilbud, det er svært er afslå. Men i fagbevægelsen har vi set og tolket tidens tegn. Første, prioriterede pejlemærke i
Forhandlingsfælleskabets udspil til overenskomstforhandlingerne
i 2020 lyder netop: ”En forpligtende seniorindsats med fokus på seniorernes ressourcer”.

En seniorpolitik skal naturligvis indeholde særlige vilkår, der gør det attraktivt at fortsætte med at bidrage på arbejdsmarkedet. Men
hele krumtappen bør være, at vi som samfund faktisk ikke kan undvære de ressourcer, som erfarne medarbejdere besidder. Det gør sig i højeste grad også gældende i vores fag, hvor en stor procentdel er på vej mod pensionsalderen.
 
Ledende bioanalytikere rundt omkring er derfor i fuld gang med at forsøge at få overført den ekspertviden, som er ved at forsvinde ud
af laboratorierne. En af strategierne er at få fx ældre specialister til fortsat at være tilknyttet arbejdspladsen som ressourcepersoner og
mentorer for yngre medarbejdere. På den måde kan vi kvittere for en lang arbejdsindsats på en værdig og meningsfuld måde, der
både tilgodeser den enkelte og arbejdspladsen.

Og, ja – samfundet. I andre dele af erhvervslivet omtales den slags medarbejdere som ”seniorkonsulenter” og nyder stor respekt. I journalistikken omgærdes ”seniorkorrespondenten” med nærmest
ærefrygt (- tænk: Ulla Terkelsen!). Her er der lige præcis fokus på kompetencer. På kundskaber.
Det er i det perspektiv, vi skal se de seje kolleger, der vælger at tage endnu en tørn for faget.
LinkedIn Email Twitter