Oktober 2019: Om online studier, bæredygtige arbejdspladser og fordelen ved analoge fagfæller

​Jeg bliver altid så stjerneglad, når jeg hører om gode kræfter, der investerer fagligt engagement i at løse et vanskeligt problem. Som nu det samarbejde mellem Region Nordjylland, Aalborg  Universitetshospital og bioanalytikeruddannelsen på VIA i Aarhus, som I kan læse om i dette nummer af bladet.
 
Det har ført til, at 11 af de nye studerende på VIA fra dette semester studerer på langdistancen - pr computer, kamera og mikrofon. Ni af
de 11 online studerende er fra Region Nordjylland – hvor der længe har været mangel på uddannede bioanalytikere. To er fra det midtjyske.

Gennemsnitsalderen for disse studerende er 28,4 år imod 22,5 for de studerende fra Region Nordjylland, der har valgt at studere på ordinære vilkår og på campus i Aarhus.

Håbet fra initiativtagerne var netop, at man med en online mulighed kunne tiltrække studerende, der er lidt ældre og måske har familie og realkreditlån at tage hensyn til. Ligesom man regner med, at lige netop de efter endt eksamen vil være mere motiverede til at søge job i lokalområdet, hvor der er god brug for dem.

Der står ganske vist ikke pt en række bioanalytikerstillinger ledige på sygehuslaboratorierne i det nordjyske. Det er nu udelukkende fordi, at de, ligesom andre steder, er besat med medarbejdere med anden uddannelsesbaggrund; det kan i særlige situationer være nødvendigt for at få løst opgaverne.
Men det ville jo være optimalt, hvis flere, der kan se sig selv arbejde på et sygehuslaboratorium, får en lettere adgang til at tage bioanalytikeruddannelsen. Sådan at normerede  bioanalytikerstillinger i fremtiden kan besættes med bioanalytikere.
Så det er et rigtigt godt initiativ med det online studie i det nordlige  Jylland, ligesom det også var det, da professionshøjskolen
Absalon i Næstved for et par år siden oprettede en uddannelsesstation i Kalundborg. Det er hensigtsmæssigt at tænke i lokale løsninger.
Men. Lokalt skal helst ikke blive privat. Jeg læser, at flere af de kommende studerende i Nordjylland desværre IKKE regner med at tage imod tilbuddet om at bruge det lokale, der er stillet til rådighed for dem i Aalborg.

Frem for at mødes jævnligt med medstuderende, foretrækker de at studere med på skærmen hjemmefra. Det er smadderærgerligt! At tage en uddannelse handler også om at blive integreret ind i en faggruppe, der deler en fagetik og en særlig terminologi og i øvrigt altid er i en fagligt reflekterende diskussion med sig selv. Det
kræver et aktivt studiemiljø og kolleger at spejle sig i og sparre med.
Jeg læser heldigvis videre, at de uddannelsesansvarlige i Nordjylland er klar over dén problematik. Jeg tror på, at det nok skal gå.
LinkedIn Email Twitter