August 2017: OK-krav: Stå vagt om vores fritid!

OK 18

Så er kravindsamlingen til OK 18 afsluttet, og nu skal de enkelte temaer analyseres og debatteres. Det vil blandt andet ske ved regionernes generalforsamlinger i september, inden dbio’s hovedbestyrelse den 26. september foretager den endelige prioritering.


I vil rigtig gerne have mere i løn, kan vi allerede afsløre. Ikke underligt, men i denne omgang vægter I faktisk kravet højere end mere i pension. Heldigvis befinder vi os i økonomiske opgangstider, og selvom arbejdsgiverne ikke er meget for at få pungen op i lyset, så sigter vi efter et bedre resultat end i 2015. Og i alt fald ét, der matcher det private arbejdsmarked.

Og så er der noget, der tyder på, at vi ramte plet, da vi lancerede OK 18 under sloganet ”Bæredygtigt arbejdsliv – ja tak”. Vi kan se på kommentarerne til kravene, at I føler jer pressede i jeres dagligdag.
At det på visse arbejdspladser kan være svært at få lov til at afholde sine optjente fridage; hvor overarbejde og tilkald smadrer muligheden for at tilrettelægge sit familie- og fritidsliv på en, ja netop – bæredygtig måde.
 
Vi er derfor meget opmærksomme på, at den ”fleksibilitet”, som arbejdsgiverne efterlyser, ikke skal komme ud af kontrol. De vil  gerne have nemmere adgang til at rykke rundt på medarbejderne – med ingen eller kun minimal kompensation. Ikke bare i tid,
men også i forhold til arbejdssted.
 
Og – som det allerseneste – også efter sæson; man skal kunne presses til at holde fri, når det lige passer ind i arbejdspladsens kram.

Vi ved imidlertid, at indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse er en vigtig parameter med hensyn til trivsel og arbejdsmotivation; det vil vi da også (endnu en gang) gøre os umage med at forklare parterne på den anden side af forhandlingsbordet. Vi står os nu engang alle bedst ved at have en sundhedssektor, der ikke gør medarbejderne syge.

Vi hører i øvrigt den samme bekymring omkring det hårde arbejdspres fra såvel ledere som menige bioanalytikere. Vores store fokus vil derfor være at stå vagt om de regler for beskyttelse af vores fritid, der ligger i overenskomsten.
 
Med andre ord; vi går efter et bæredygtigt overenskomstresultat.
LinkedIn Email Twitter