Husk, når du søger job i lægepraksis

Danske Bioanalytikere hjælper dig, når du søger job i lægepraksis. Danske Bioanalytikere har bl.a. indgået overenskomst med Praktiserende Lægers Arbejdsgiverorganisation,
PLA.

Af Tina Groth-Andersen, konsulent 

​Overenskomst eller kontrakt?

Når du er ansat i lægepraksis, kan du være ansat på to måder:


Overenskomst: Danske Bioanalytikere har indgået overenskomst
med Praktiserende Lægers Arbejdsgiverorganisation,
PLA. Vi har forhandlet en række goder, såsom 6. ferieuge, højere
ferietillæg, pension, omsorgsdage, betalt barsel, fire årlige
uddannelsesdage og seniorbonus/fridage. 

Hvis lægerne er medlem af PLA, skal du ansættes på overenskomsten. Hvis lægerne ikke er medlem af PLA, kan de stadig tiltræde overenskomsten, så reglerne gælder for dig.


Kontrakt: Hvis lægerne ikke er medlem af PLA, kan de ansætte
dig på kontrakt. Du skal være opmærksom på, at en række goder
ikke gælder automatisk, men kun hvis det står i din kontrakt.
Det gælder eksempelvis 6. ferieuge, omsorgsdage og reglerne
omkring barsel. Hvis virksomheden for eksempel følger
funktionærloven, giver det kun ret til halv løn i 14 uger efter
fødsel, hvor der er ret til fuld løn efter fødslen i 30 uger på
PLA-overenskomsten.


Nogle få lægepraksis er drevet af regionerne eller af private
firmaer som Falck. Hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for
dig, anbefaler vi, at du kontakter dbio. Vi hjælper også gerne
med at læse din kontrakt igennem, inden du skriver under.

 

Fuldtid – fuldtidsforsikret

Mange bioanalytikere bliver ansat i lægepraksis på nedsat tid.
Men du kan risikere, at du ikke kan blive fuldtidsforsikret i din
a-kasse, hvis du er ansat på nedsat tid. Det kan få stor betydning,
hvis du bliver ledig og ikke kan få dagpenge for fuldtid.
Din a-kasse kan rådgive dig om, hvilket timeantal det kræver
at være fuldtidsforsikret. Hvis du er medlem af DSA, kan
du kontakte dem på tlf. 33 15 10 66.
 

Uddannelsesdage

I PLA-overenskomsten har du ret til uddannelsesdage hvert år
til efter- og videreuddannelse, så du kan holde dig fagligt ajour
eller ruste dig til nye opgaver. Uddannelsesdagene kan overføres
til året efter og udbetales ved overenskomstens udløb,
hvis de ikke er brugt.
 
  • Du er ansat: 1-19 timer. Du har ret til 2 uddannelsesdage.
  • Du er ansat: 20-37 timer. Du har ret til 4 uddannelsesdage.
 
Du har også mulighed for at aftale ekstra uddannelsesdage,
hvis du og din arbejdsgiver synes, der er behov for det.
 

Du kan altid aftale ekstra

Mange bioanalytikere i lægepraksis har aftalt forskellige goder.
Det kan være tillæg, bonus, ekstra pension, ned i tid til
samme løn, ned i tid til samme pension, ekstra uddannelsesdage,
ekstra ferie, sundhedsforsikringer, fitnessabonnement,
fodtøj, parkeringskort, betalt transport til arbejdet og meget
andet. Hvis du har brug for gode råd eller idéer, er du altid velkommen til at kontakte dbio.
LinkedIn Email Twitter