Bioanalytikerens opgaver i praksis

​Bioanalytikere ansat i almen praksis varetager bl.a. følgende opgaver:

 • > Kvalitetssikring af prøvetagning, analyser og analysesvar
 • > Elektrokardiografi (EKG)
 • > Spirometri
 • > Undervisning i brug af patientnært analyseudstyr, som anvendes til diabetes-, hjerte- og KOL-patienter
 • > Akkreditering
 • > Praksismanagement med ansvar for personaleudvikling og organisering
 • > Koordinering af analyserekvisitioner og -svar på tværs af sektorer
 • > Telefonvisitation
 • > Livsstilsundersøgelse
 • > Rygestopkonsultation
 • > Kateteranlæggelse og -skift
 • > Vaccination
 • > Venesectio
 • > Medicinmonitorering
 • > Sårpleje
 • > Øreskylning
 • > Forbindingsskift
 • > Suturfjernelse
 • > Indledende samtale og undersøgelser ved graviditet
 • > Børneundersøgelser
 • > Indkøb af varer, bogføring og løn
 • > Hjemmebesøg ift. blodprøvetagning og monitorering af kroniske sygdomme.

 

Kilde: ”Bioanalytikeres opgaver i almen praksis” dbio 2013
LinkedIn Email Twitter