Ønsker du job i almen praksis

Overvejer du et job i et lægehus eller en solopraksis, så hold dig ikke tilbage. Selvom bioanalytiker ikke nævnes i et jobopslag, kan du sagtens søge stillingen.

Danske Bioanalytikeres spørgeskemaundersøgelse fra 2013 viser, at bioanalytikere har gode muligheder for at sætte deres kernekompetencer i spil, samtidig med at de udfører en række andre sundhedsfaglige opgaver i almen praksis.
 
Du kan se listen af opgaver i pjecen: Har I overvejet en bioanalytiker?
 
De afvekslende opgaver, patientkontakten og de korte beslutningsgange er noget af det, som gør bioanalytikerjobbet i almen praksis attraktivt, svarer respondenterne.
 

Bioanalytikeres kompetencer efterspørges

Bioanalytikere har stærke kompetencer indenfor IT, statistik og systematik, som kan styrke de praktiserende lægers arbejde med forebyggelse og patientsikkerhed.
 
Fra 2015-2018 skal alle lægepraksis akkrediteres efter Den Danske Kvalitetsmodel - en proces, som bioanalytikere har erfaring med fra sygehusvæsnet. 
 
Med et voksende antal borgere der lever med kroniske sygdomme, kan bioanalytikere også byde ind med deres kompetencer ift. brug og kvalitetssikring af patientnært analyseudstyr.
 

Ansøgning – vedlæg en pjece

Ser du et jobopslag, hvor dine kompetencer matcher, men 'bioanalytiker' ikke er nævnt, så tag kontakt til den praktiserende læge, og fortæl, hvordan du kan bidrage i forhold til arbejdsopgaverne.
 
Og send gerne pjecen: Har I overvejet en bioanalytiker? eller hæftet: Styrk almen praksis - få mere tid til patienter sammen med din ansøgning.
LinkedIn Email Twitter