Bioanalytikeren i det borgernære sundhedsvæsen

Alle borgere har krav på hurtig, sikker og præcis diagnostisk undersøgelse i ét sundhedsvæsen.​I de kommende år vil flere sundhedsopgaver blive løst tæt på borgerne. Det være sig i kommunale akutteams, sundhedscentre, hjemmeplejen eller almen praksis.

Telesundhed og patientnært analyseudstyr muliggør, at borgeres helbred kan testes og monitoreres af eller sammen med borgere.

Bioanalytikere kan derfor tilbyde flere ydelser til borgere – enten gennem samarbejdsaftaler mellem sygehus, almen praksis og kommune, eller som ansatte i kommunerne og almen praksis.

 

Bedre livskvalitet og færre udgifter

Både for borgere og sundhedsvæsnet er der tid og penge at spare på korrekt monitorering af borgeres helbred.

Bioanalytikere, der sikrer korrekte analyser tæt på borgerne medfører, at kommuner sparer på transportomkostninger og personaleressourcer, fordi antallet af besøg hos borgerens egen læge og sygehuset reduceres.

Adgangen til analyser i hjemmet eller i nærområdet muliggør en øjeblikkelig handling på udsving i analyseværdierne, hvilket reducerer risikoen for fejlbehandling, hospitalsindlæggelser og genindlæggelser.

Derved øges borgernes livskvalitet og den rette forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering sikres.

BusiKoge.jpg

I Køge Kommune kører bioanalytikerne hjem til ældre og medicinske borgere, og foretager analyserne i loboratoriebussen. Foto: Bo Simonsen/Region Sjælland

LinkedIn Email Twitter