20-05-2015

Mød dbio på Folkemødet

Helle Thorning-Schmidt kommer, og det gør Lars Løkke også. Bent Hansen tropper op, ligesom Kræftens Bekæmpelse, Gigtforeningen og massevis af andre organisationer og meningsdannere vil gøre opmærksomme på deres budskaber på politikernes Roskildefestival.

RED_IMG_9427_Camilla-og-soldater.jpg

Danske Bioanalytikere deltog også i Folkemødet i 2014, her ses tidligere næstformand Camilla Bjerre i snak med en gruppe soldater.

 

 
dbio's paneldebat i Sundhedsparlamentet

Hvordan sikres den rette behandling tæt på borgeren? 

Fra alle sider efterspørges et sundhedsvæsen af højeste kvalitet og minimal ulighed i sundhed: Der skal ikke være forskel på, hvor god behandling man får afhængigt af, hvor man bor, eller hvem man er. Men det er der.
 
  • Hvordan får vi sundhedstilbud helt ud til borgerne og særligt ud til de svageste borgere: De demente, multisyge, socialt udsatte?
  • Kan vi undgå unødige hospitalskontakter og -indlæggelser?
  • Skal der sættes flere penge af, så undersøgelser kan ske i hjemmet via nye teknologiske muligheder? 
  • Skal diagnostiske undersøgelser rykke tættere på borgerne?
  • Hvordan bliver  kommunen fagligt oprustet til at overtage sundhedsopgaver fra regionen?
  • Tør politikerne ommøblere incitatmentsstrukturerne, så de understøtter samarbejde på tværs?
 
Disse spørgsmål tager paneldeltagerne op til debat i SundhedsParlamentet. Der vil være publikumsafstemninger ift. paneldeltagernes udsagn undervejs.

Ordstyrer:
Mette Boysen, Dagens Medicin
 
Paneldeltagere:
Beth Lilja, Direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Jakob Kjellberg, KORA
Bert Asbild, Formand i Danske Bioanalytikere
Ole Glahn (RV), medlem af KL’s Social- og Sundhedsudvalg
Gregers Hansen-Nord, næstformand, Dansk Selskab for Almen Medicin
 
Arrangør:
Danske Bioanalytikere
 
Tid: Torsdag 11. juni kl. 16-17.
Sted: SundhedsParlamentet i samarbejde med Dagens Medicin/Effector.

 

Tip 5 rigtige – Patienterne ud af sygehusene!

Fremover sker din færdigbehandling og opfølgning dér, hvor du bor. Bioanalytikere fra Bornholms Hospital præsenterer diagnostisk analyseudstyr, som kan anvendes tæt på borgeren – Tip 5 rigtige om den borgernære bioanalytiker og vind et gavekort til Aarstiderne.
 
Arrangør:
Danske Bioanalytikere
 
Tid: 11. juni 15:30 - 16:00
Sted: SundhedsParlamentet i samarbejde med Dagens Medicin/Effector.

 

Arbejde, velfærd og fritid: Konkurrencestatens dilemmaer

Hvordan passer vi på dem, der skal passe os? Vores medlemmer er under dobbelt pres. Offentlig ansatte er pressede af sparerunder, omstruktureringer og en offentlig service, der hele tiden skal optimeres mest muligt, til mindst mulig pris.
 
Samtidig er vores medlemmer også borgere og samfundet forventer, at vi løfter opgaver for vores familiemedlemmer: ældre skal blive i eget hjem og forældre skal gå til skole-hjem-samtaler i arbejdstiden.
 
  • Hvordan sikrer vi en balance mellem familieliv og arbejdsliv?
  • At arbejdsgivernes ønske om fleksibilitet også er på medarbejdernes præmisser?
  • Og at medarbejderne har forskellige behov i forskellige faser af livet. Hvordan går denne work-life balance hånd i hånd med krav til borgerne om ’medskabende velfærd’?
 
dbio-formand  Bert Asbild og Gunner Gamborg, formand for Ergoterapeutforeningen, udfordrer aktuelle debattører.
 
Tid: Fredag den 12. juni klokken 10.00 til 11.00
Sted: Lindeplads 1 i gården bag HUT LI HUT
 

Thue og monopolet om ledelseskvalitet og arbejdsmiljø

LO og FTF præsenterer "Thue og monopolet" - et debatarrangement, der tager udgangspunkt i deltagernes dilemmaer omkring ledelseskvalitet og arbejdsmiljø. Hvad er løsningen, når så mange klager over dårlig ledelse og dårligt arbejdsmiljø?
 
Hedvig Hasselbalch, dbio´s arbejdsmiljøkonsulent har været med til at arrangere debatten.  Næstformænd i dbio Solveig Dein Kjeldgaard og Martina Jürs sidder parate til at levere cases fra publikumspladserne.
 
Deltagere: Bente Sorgenfrey, FTF, Pernille Knudsen, DA, Lizette Riisgaard, LO og Kasper Edwards, forsker.
 
Tid:  Lørdag den 13. juni klokken 11.30 til 12.30
Sted:  Folkets Hus
 

Masterclass i lobbyisme

Altinget tilbyder netmediets abonnenter en Masterclass i Lobbyisme med Susanne Hegelund & Peter Mose, bl.a. kendt for deres bøger om strategisk kommunikation og lobbyisme.
 
Mette Thomsen, regionsformand i dbio-Midtjylland er indbudt for at fortælle om, hvordan man som lokalafdeling med få ressourcer kan arbejde med indflydelse og eksponering. 
 
De andre på scenen er direktør Helle Otte fra Danske Gymnasier og direktør Jan Helmer fra Jordemoderforeningen. OBS arrangementet er kun for Altingets abonnenter og kræver tilmelding.
 
Tid: Fredag 12. juni kl. 10.00–11.00
Sted: Grønbechs Hotel, Spisestuen
 

Så må vi holde dig fast - debat om tvang i somatikken

Hver dag oplever børn hos læger, tandlæger eller på hospitaler, at de bliver fastholdt og behandlet mod deres vilje. Tvangen er ikke defineret hverken fagligt eller i loven, og det rejser nogle etiske dilemmaer, som Børnerådet sammen med Det Etiske Råd vil debattere med fagfolk, politikere og brugere.
 
Deltagere Martina Jürs, næstformand i dbio, Etiske Råds formand Jacob Birkler, Børnerådets formand Per Larsen, Rigshospitalets Børnesmerteenhed, politikere m.fl.  Derudover forældre til børn i sundhedssystemet og evt. også unge.
 
Tid: Fredag den 12. juni kl. 11.30 til 12.30
Sted: Det Kriminalpræventive Råds telt
 

Ladcykel fuld af bioanalytikere

Ligesom sidste år vil dbio´s hovedbestyrelsesmedlemmer på skift køre rundt  på Folkemødet med en ladcykel med flyers, dbio-bolsjer og konkurrencer om den borgernære bioanalytiker.  Selvom vi nu fra talen til Dronningen ved, at statsminister Helle Thorning godt kender bioanalytikerne, er der stadig mange der ikke gør. Det skal cykel med indhold være med til at afhjælpe.  
 
Tid: Alle dage
Sted: Rundt omkring på Folkemødet.
 
RED_IMG_9393_Cykel-og-balloner.jpg
LinkedIn Email Twitter