Autorisation

autorisation.jpg
Ansøgning om autorisation som bioanalytiker skal fra 2016 sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed (Sundhedsstyrelsen).​
 
Loven medfører, at kun personer, der har autorisation, har ret til betegnelsen bioanalytiker. Ansøgning sker elektronisk på et ansøgningsskema​, som findes på styrelsens hjemmeside. Der skal betales gebyr, og ansøgere må regne med en sagsbehandlingstid på ca. 1 måned.
 
Alle nyuddannede bioanalytikere skal søge om autorisation.
 
Udenlandske bioanalytikere skal ligeledes søge om autorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis der kan være tvivl om ansøgers kvalifikationer, kan der gives tilladelse til en prøveansættelse på begrænset autorisation. Prøveansættelsen skal være på mindst 6 måneder.
 
Autorisationsprocessen foregår udelukkende elektronisk, og der kan kun søges om autorisation på styrelsens hjemmeside med angivelse af emailadresse.

Relaterede sider

 

 Kontakt

 

​Charlotte Andreasen

cva@dbio.dk

 

 Ansøgningsskema

 
 

 Autorisationsloven

 

"Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed" - populært kaldet Autorisationsloven.

Læs loven

LinkedIn Email Twitter