Maria og bioanalytikeren

 

Maria får taget en blodprøve

scale[4].jpg

Børnebog af Martina Jürs

 

Maria får undersøgt sine nyrerUdklip_mariaogbioanalytikeren.PNG

Børnebog af Anette Riis og Martina Jürs


Maria hos lægenUdklip_mariahoslaegen.PNG

Børnebog af Rikke Aabo Bech og Martina Jürs

Fagdefinition og -identitet

Bioanalytikerfaget - et særligt fagområde inden for sundhedsvæsenets laboratorievirksomhed

DBIO076_430.jpg

Bioanalytikerfa​get bygger teoretisk på:

 • Biomedicin - molekylærbiologisk, cellebiologisk og biokemisk viden om de humane livsprocessers udtryk på molekylært, cellulært og intercellulært niveau, herunder viden om patologiske tilstande.
 
 • Biomedicinsk laboratorieteknologi (bioanalyse), der omfatter alle analyseprincipper inden for biomedicinen.
 
 • Viden om organisk, almen og fysisk kemi, elektronik, fysik, matematik og statistik, der knytter sig til måling, dokumentation og formidling af laboratorieinformationer om de humane livsprocessers forskellige udtryk.
 

Kernefunktioner

Bioanalytikerfaget udøves under ansvarlighed og forståelse for etiske problemstillinger gennem en række kernefunktioner:
 
 • Fremskaffelse, fremstilling og opbevaring af prøvemateriale.

 

 • Udførelse, dokumentation og kvalitetssikring og -kontrol af biomedicinske analyser.

 

 • Vurdering, behandling og formidling af laboratorieresultater/- informationer vedrørende patienters/borgernes helbredstilstand til brug for diagnostiske, prognostiske og behandlingsmæssige beslutninger.

 

 • Deltagelse i information og vejledning af patienter og øvrigt sundhedspersonale vedrørende prøvetagning, udførelse,dokumentation og kvalitetssikring og -kontrol af biomedicinske analyser.

 

 • Deltagelse i udarbejdelse af retningslinier for anvendelse af laboratorieinformationer i kliniske strategier for diagnosticering, prognosticering og behandlingsmonitorering.

 

 • Rådgivning vedrørende medicinsk laboratorieteknologi, analysemetodik, kvalitetssikring, arbejdsmiljø m.v.

 

 • Deltagelse i relevant medicinsk laboratorieforskning og -udvikling.

 

 • Udvikling og forskning i bioanalytikerfagets kernefunktioner samt udvikling og optimering af analysemetoder.

 

 • Deltagelse i medicinsk teknologivurdering - herunder arbejdsmiljøvurdering.

 

 • Opbygning af viden, erfaringer og andre former for faglig kompetence, herunder uddannelse, videreuddannelse, efteruddannelse, ledelse og administration.

 

Udarbejdet af dbio's Faglige Udvalg 2002.
LinkedIn Email Twitter