Diagnostisk samarbejdspartner

Det er Danske Bioanalytikeres vision for professionens udvikling, at bioanalytikere bliver diagnostiske samarbejdspartnere i alle relevante dele af patientforløbene på tværs af sektorer og afdelinger.
 

Faglig dialog om det samlede patientforløb

Som diagnostisk samarbejdspartner placerer bioanalytikerne sig strategisk og indgår i en faglig dialog om diagnostikken med både patienter, de faggrupper, de samarbejder med samt den politiske/administrative ledelse.

Bioanalytikeren som diagnostisk samarbejdspartner tager et aktivt medansvar for patientbehandlingen og er proaktiv og initiativrig i forhold til nye opgaver, der opstår i det samlede patientforløb.
 
DSPmodel.png
 

Bioanalytikeren kan indgå som diagnostisk samarbejdspartner...

 

...med andet sundhedspersonale:

Når bioanalytikerne indgår i en faglig dialog med andet sundhedspersonale øges den gensidige respekt for forskellige fagligheder og viden om nye samarbejdsmuligheder opstår. Fx i forhold til områder hvor bioanalytikere kan deltage i det diagnostiske arbejde eller svarafgivelse til patienten.
 

...om oplæring af andet sundhedspersonale:

Bioanalytikere besidder kompetencer i håndtering af måleudstyr og blodprøvetagning. Denne kompetence kan bruges i oplæringen af andet sundhedspersonale og være med til at kvalitetssikre laboratoriearbejdet, som udføres af andre faggrupper.
 

...om kvalitetssikring:

Når bioanalytikerne indgår i en faglig dialog om kvalitetssikring vil det være med til at synliggøre bioanalytikernes kompetencer. Fx til fordel for patienten, der anvender teknologi til monitorering af kroniske sygdomme i hjemmet. Desuden kan bioanalytikerne indgå i en faglig dialog om kvalitetssikring af diagnostikken i det samlede patientforløb og om kvalitetssikring af decentralt udstyr på sygehusene.
 

...om nye analyser:

Når bioanalytikerne indgår i en faglig dialog om nye analyser, er det med til at synliggøre bioanalytikeres kompetence til at vurdere, hvilke analyser der kan eller bør tilbydes og hvilke, der er overflødige. Det vil både være til gavn for patienterne samt sikre en hensigtsmæssig anvendelse af ressourcerne.
 

...om svarafgivelse:

Bioanalytikerne kan indgå i en faglig dialog om svarafgivelse. Bioanalytikerne kan med deres kompetencer være med til at tolke og vurdere analysesvar samt supplere med vigtige informationer i forhold til de svar, som de samlede analysepakker viser.
 

...om sygehusplanlægning:

Når bioanalytikerne indgår i en faglig dialog med politikere og sundhedssektorens ledelse vil det tydeliggøre bioanalytikeres kompetencer i forhold til at drive laboratorier og tænke diagnostik og analyse i det samlede patientforløb.
 

...om faget:

Når bioanalytikerne indgår i en faglig dialog om faget vil det øge den faglige stolthed og arbejdsglæde blandt bioanalytikere
 

...med patienter:

Bioanalytikerne kan indgå i en faglig dialog om analysetagning, kvalitetssikring og analysesvar med patienter.
 

...om rekvisition:

Når bioanalytikerne indgår i en faglig dialog om rekvisition kan de, med deres kompetencer, være med til at mindske unødig bestillinger og prøvetagning til gavn for patienten og ressourceforbruget.​​
LinkedIn Email Twitter