dbio-Nordjyllands arrangementer

dbio-Nordjylland afsætter hvert år midler til at afholde medlemsaktiviteter.
Herudover er der en del møder for forskellige grupper.

​​​​​​
 

 Arrangementsoversigt

 

Cannot retrieve the URL specified in the Content Link property. For more assistance, contact your site administrator.

MEDLEMSAKTIVITETER

Kursus - og aktivitetsudvalget arrangerer hvert år et antal medlemsarrangementer. Disse er af både faglig og social karakter. Der tilstræbes at arrangementerne afholdes i hele regionen.

 

MØDER FOR TILLIDSVALGTE (TR OG AMIR)

 Udover de planlagte møder for TR og AMIR inviterer dbio-Nordjylland hvert år repræsentanterne til en eller flere temadage, der kan styrke dem i deres repræsentantarbejde. Her kan ledere og regionsbestyrelsen også være inviteret.

 

RB-MØDER

Regionsbestyrelsen afholder 7-10 møder om året. På møderne behandles aktuelle og relevante emner, som skal komme medlemmerne til gode.

 
​​​​
LinkedIn Email Twitter