10-07-2020

dbio kæmper for rimelige vilkår under Covid-19

Aftaler for beredskabet er på plads, men desværre ikke for mikrobiologien. Flere steder har dbio dog indgået lokale aftaler om ekstra betaling.

Af Tina Groth-Andersen, konsulent 


Sommerferien er lige rundt om hjørnet, men laboratorierne er langt fra vendt tilbage til ”før”-corona. Mange bioanalytikere og laboranter er flyttet rundt og flere har fået nye og mange ekstra vagter. Der kan stadig komme en anden bølge, og med test-strategien samt pukkelafvikling, er der fortsat pres på.


Del af beredskabet?
Danske Bioanalytikere har arbejdet i flere spor og kæmpet på flere niveauer for at sikre rimelige vilkår. Det er lykkedes sammen med en række andre organisationer at indgå en aftale med Danske Regioner om beredskabet til corona.


Trods ihærdige forsøg er det desværre ikke lykkedes at indgå en aftale med Danske Regioner særskilt for de mikrobiologiske afdelinger:

 


Martina Jürs: I skal kunne holde til det
”Det er ærgerligt – og også frustrerende. Med teststrategien og pukkelafvikling er der fortsat pres på. Nu lægger vi pres på i de enkelte regioner, og hvis der ikke er velvilje der, så går vi tilbage til Danske Regioner. I stiller op og løfter denne vigtige opgave, men vi kæmper for, at I også har rimelige vilkår, så I kan holde til det”, siger Martina Jürs, formand for Danske Bioanalytikere.

 


Ekstra aflønning flere steder
I de øvrige regioner er der flere steder indgået aftaler om frivilligt ekstraarbejde. Honoreringen er rimelig, men fremfor alt er det frivilligt, hvem, der har overskuddet til at melde sig. Fx er det lykkedes flere mikrobiologiske afdelinger at aftale ekstrabetaling.

Her i Region Midtjylland har vi også haft de første drøftelser omkring de fortsatte udfordringer på Mikrobiologisk Afdeling. Meldingen fra såvel ledelsen som repræsentanterne er, at aftaler omkring frivilligt ekstraarbejde ikke er løsningen på disse. Vi er derfor fortsat i dialog om, hvilken type aftale, der så skal indgås.

Danske Bioanalytikere har også fokus på, at de øvrige bestemmelser i arbejdstidsaftalen skal overholdes, fx hviletid, planlagt ferie mv.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at tage fat i din tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant eller regionsformand.

 

FAKTA:
Hvad gælder, hvis du er en del af beredskabet?
dbio har sammen med en række andre organisationer indgået en aftale med Danske Regioner om medarbejdere, som indgår i beredskabet, dvs. arbejder på en anden afdeling. De væsentligste elementer er:
• Aftalen er indgået mellem Danske Regioner, HK, FOA, 3F og Sundhedskartellet (herunder dbio) om Covid-19 beredskab.
• Aftalen gælder for de regionalt ansatte, der har flyttet afdeling/afsnit for at blive en del af Covid-19 beredskabet og som normalt har ret til at kende arbejdsplanen 4 uger i forvejen.
• Aftalen er som udgangspunkt frivillig og den konkrete proces for bemanding af beredskab drøftes lokalt mellem leder og TR.
• Ændring af planlagt ferie kan kun ske efter aftale med medarbejderen
• Hvis du er omfattet, får du et tillæg på 15.000 kr. årligt (pensionsgivende) i perioden, du er udlånt, hvor du ikke arbejder på egen afdeling. Det svarer til 1.250 kr. pr. måned.
• Hvis du er omfattet, får du et honorar på 1.500 kr. (ikke pensionsgivende). Det dækker, at din arbejdsplan kan ændres med 3 dags varsel – og altså ikke med det sædvanlige 4 ugers varsel.
• Alle beløb er i 31. marts 2018 niveau.
• Dine fridøgn og planlagte fridage fremgår af den nye tjenesteplan.
• Dine fridøgn og fridage planlagt i din oprindelige tjenesteplan, afholdes ikke.
• I den nye tjenesteplan kan indgå tjeneste og vagter på alle tider af døgnet og på alle ugens dage.

Herunder kan du hente rammeaftalen, som er indgået med Region Midtjylland:

Rammeaftale beredskab RM 01.07.20.pdfRammeaftale beredskab RM 01.07.20.pdf

LinkedIn Email Twitter