Alle nyheder - dbio.dk

Vælg år og eventuelt måned og kategori. Afgræns yderligere ved brug af fritekstsøgning.
newsicon
19-02-2019

Ladywalk 2019

Igen i år har Regionsbestyrelsen i dbio-Sjælland valgt at deltage i Ladywalk, og i år håber vi på endnu flere deltagere end sidste år.

newsicon
18-02-2019

50 år efter: Uddannelse i genetisk vejledning på vej på til Danmark

En arbejdsgruppe har netop indleveret et forslag til en dansk uddannelse for certificerede genetiske vejledere. I USA etablerede man allerede i 1969 en uddannelse for certificerede genetiske vejledere.

newsicon
18-02-2019

Tag med dbio-Syddanmark til Kongernes Jelling

Så er den næste familietur for dbio-Syddanmarks medlemmer fastlagt. Det bliver en tur til Kongernes Jelling, lørdag den 15/6.

newsicon
18-02-2019

Regionen vil have borgerne - og bioanalytikerne - med i politiske udvalg

Region Hovedstaden vil gerne have borgere, patienter og pårørende med i det politiske maskinrum, som de kalder det. "God ide - bioanalytikerne skal med i maskinrummet" lyder det fra dbio-Hovedstaden.

newsicon
13-02-2019

Podcasts om bakterier på Region Hovedstadens hjemmeside

Region Hovedstaden har lagt 2 podcasts om bakterier, tarme og sundhed på deres hjemmeside.

newsicon
13-02-2019

Marianne har fået totalt tjek på afdelingens projekter: "Jeg var så træt af at få skældud!”

Et bedre flow og trivsel i afdelingen og en projektøkonomi i stramme tøjler. Marianne Ahm Lemmings nyoprettede stilling som projektkoordinator i Herning Klinisk Biokemisk afdeling giver bonus.

newsicon
11-02-2019

Stabschef fra Sjællands Universitetshospital: Fleksjobbere skaber værdi

Det ville også have været forkert at fyre en anden i stedet for en fleksjobber, hvis vedkommendes opgaver og kompetencer er vurderet mere funktionskritiske," forklarer Stabschef Jesper Juel-Helwig fra SUH ovenpå fyringen af 6 ud af 7 fleksjobbere.

newsicon
11-02-2019

Gode ideer til dbio-Syddanmarks medlemsarbejde i kongresperioden

dbio-Syddanmark sætter medlemmerne på dagsordenen - og vil forsøge at tilgodese alle de forskelle, som præger medlemmerne i deres valg af alder, anciennitet, arbejdsplads, kulturel baggrund, køn, stillingskategori, uddannelse m.m.

newsicon
11-02-2019

Køge og Roskilde fjerner fleksjobbere på laboratorier

Region Sjælland er presset økonomisk og fyrer ikke færre end 16 bioanalytikere og laboranter, hvoraf 6 på grund af helbredsproblemer er ansat på særlige vilkår. Hvad med det sociale ansvar? spørger dbio regionsformand, og dbio forfølger sagen

newsicon
08-02-2019

Empati er det vigtigste værktøj for genetiske vejledere

Genetiske vejledere har en afgørende rolle, når en person bliver undersøgt for arvelig kræft. Det er blandt andre bioanalytikere, der tager de svære indledende samtaler med patienterne, og det stiller nye krav til faget og fagligheden.

newsicon
07-02-2019

Lydhørhed i Finansen: diagnostik og tværfaglighed skal på banen i sundhedsreformen

Danske Bioanalytikere medbragte seks anbefalinger til et bedre sundhedsvæsen, hvor der er fokus på kvalitet og diagnostik. "Populært sagt, så skal man for at kunne behandle patienterne korrekt, først vide, hvad de fejler," siger dbio-formand Martina Jürs.

newsicon
06-02-2019

Diagnostikken ignoreret i regeringens sundhedsudspil. Men gæt hvad der så skete..

Hverken dbio eller Radiograf Rådet blev – trods direkte henvendelser – indkaldt til den møderunde, sundhedsministeren i januar havde med stort set alle andre faglige organisationer på sundhedsområdet. Den 5. februar kom der så et kald fra ministeriet

newsicon
04-02-2019

Innovative løsninger på det digitale område efterlyses. Kan bioanalytikerne byde ind?

Region Syddanmark vil styrke sygehusmedarbejdernes kompetencer, når det handler om at udvikle nye ideer til bedre patientbehandling. Der er bevilget 10. mio.kr. til at udbrede digitale løsninger på tværs af regionen - til gavn for patienterne.

newsicon
01-02-2019

Se verden som uddannet bioanalytiker

Mette Bille og Therese G. Hvid vil fortælle om deres oplevelser med at arbejde som bioanalytiker i HOPE og Dansk Røde Kors.

newsicon
28-01-2019

Ellen Trane Nørby sagde "Kompetente bioanalytikere

På KL's Sundhedskonference 2019 blev bioanalytikerfaget fremhævet af sundhedsminister Ellen Trane Nørby. dbio's stand på konferencen fortalte om bioanalytikernes kompetencer i det borgernære sundhedsvæsen.

newsicon
25-01-2019

Vind en bioanalytiker!

- Dbio-Midtjylland til Kommunernes Landsforenings sundhedskonference 2019. Fire regionsbestyrelsesmedlemmer fra Midt havde budt ind på opgaven med at bemande Danske Bioanalytikeres stand på konferencen 22.januar i Kolding.

newsicon
23-01-2019

Halter arbejdsmiljøet? Så ring til Stig, Henriette, Henrik eller Mads

Få hjælp til jeres psykiske arbejdsmiljø med ekspertrådgivning. Står I overfor forandringer, der præger det psykiske arbejdsmiljø eller er der samarbejdsproblemer i personalegruppen, så er der nu hjælp at hente helt gratis.

newsicon
21-01-2019

Værdifulde færøske gener på vej til laboratoriet

På Færøerne tager to bioanalytikere rundt til bygderne for at indsamle blodprøver til en helt unik biobank. Målet er at samle en database med gener fra så mange færinger som muligt og dermed åbne op for forskning i genetiske sygdomme og personlig medicin.

newsicon
21-01-2019

Kompetenceløft af bioanalytikere og laboranter?

Regionsrådet har afsat 13 mio. kroner til efteruddannelse. De 10 mio. er målrettet sygeplejersker i AKUT-modtagelserne, resten skal bruges til en bredere efteruddannelse - det kunne være til bioanalytikere og laboranter

newsicon
18-01-2019

Martina Jürs valgt som næstformand i Sundhedskartellet

Formanden for dbio kan nu tale med bioanalytikernes stemme ved de store borde. Når der forhandles løn og arbejdsvilkår, og når sundhedsvæsnet debateres, som i disse dage med ny sundhedsreform.

newsicon
18-01-2019

Join the lab race – vind en cykel

I 2020 er Danmark (dbio, DEKS og LSB) værter for bioanalytikernes verdenskongres: IFBLS 2020 – join the lab race. Du skal selvfølgelig også med, og allerede nu har du mulighed for at vinde din helt egen IFBLS 2020-cykel.

newsicon
16-01-2019

Bioanalytikernes formand: ”Diagnostikken skal med ud af sygehuset”

Regeringen har fremlagt deres bud på en reform af sundhedsvæsnet, hvor der er fokus på bedre sammenhæng og behandling tættere på borgerne. Udspillet indeholder mange gode takter, men glemmer diagnostikken og hverdagen for de ansatte, siger Martina Jürs.

newsicon
16-01-2019

14-5-21: Sundhedsvæsnet omrokeres endnu engang

Der er forandringer på vej. De demokratisk valgte regionsråd nedlægges, men regionerne består som administrative enheder, og der oprettes 21 nye sundhedsfællesskaber omkring akutsygehusene. Færre patienter skal på sygehuset, flere ud i kommuner og praksis

newsicon
16-01-2019

Danmarksnyhed: Gentest i håndkøb på apoteket

Lyngby Svane Apotek tilbyder nu en gentest til 4200 kr. i håndkøb, som kan vise, om ens medicin virker optimalt. Nu kan hvem som helst blive ekspert på sit eget medicinforbrug.

newsicon
16-01-2019

Lønnen stiger pænt i lægepraksis med ny aftale

7,31 % stiger lønnen de næste tre år for praksisbioanalytikere. Jeg er rigtig glad for, at vi har fået en pæn aftale for praksisbioanalytikerne for de næste tre år, siger næstformand Bitten Kaanbjerg Kristensen.

newsicon
15-01-2019

Lederforum 2019: Diagnostik i front

Den 19.-20. marts kan du komme med på dbio's Lederforum. Det handler i år om sundhedsreform, organisering af diagnostik, fremtidens teknologi, uddannelse og kompetenceudvikling - og LEDELSE selvfølgelig.

newsicon
14-01-2019

Det gamle sygehus i Dronninglund - Hvad nu!

Dronninglund-borgerne er i oprør, fordi byens tidligere sygehus nu skal sælges. I 2015 besluttede regionspolitikerne, at Dronninglund Sygehus skulle lukke. Efter 3 år som asylcenter, er det oprindelige sygehus nu sat til salg.

newsicon
14-01-2019

Bliv en del af bestyrelsen for Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond 2019-2021

Har du lyst til at vurdere projekter, som fremmer bioanalytikerfagets udvikling og de studerendes faglige forståelse gennem udenlandske studieophold – så har du chancen nu.

newsicon
11-01-2019

Spot en kollega: Billeder fra dbio's kongres 2018

Sidst i november blev dbio's kongres afholdt i Odense. Var du eller din kollega med? Se billederne igennem og spot en bioanalytiker eller laborant, du kender.

newsicon
11-01-2019

Hvordan laver de børn i Køge?

OBS! DER ER IKKE FLERE LEDIGE PLADSER. Bioanalytiker Ulla Britt Nielsen og Stine Ravn fra fertilitetsklinikken Køge vil fortælle om deres arbejde, samt give os en rundvisning på deres nye arbejdsplads i fertilitetsklinikken Køge.

newsicon
11-01-2019

Endelig! Bioanalytikerne lander ny overenskomst på Færøerne

Efter lange forhandlinger er Danske Bioanalytikere og Finansministeriet på Færøerne blevet enige om en ny overenskomst. Den nye aftale giver blandt lønstigninger med tilbagevirkende kraft og forbedrede muligheder for barsel.

newsicon
11-01-2019

Syddansk ueninghed: Regioner og/eller sygehusfællesskaber?

I statsministerens nytårstale blev begrebet "Sundhedsfællesskaber" dagsordenssat. Der er forskellige holdninger til det, når man spørger en sundhedsprofessor, lands-, regionale og kommunale toppolitikere. Læs også dbio-Syddanmarks mening om emnet.

newsicon
10-01-2019

Bliv medlem af Fagligt Udvalg – dbio´s faglige tænketank

Interesserer du dig for fagets fremtid, og har du lyst til at få indflydelse på bioanalytikeres muligheder i fremtidens sundhedsvæsen, er Fagligt Udvalg det rette sted for dig!

newsicon
10-01-2019

Er du repræsentant – så bliv medlem af Organisatorisk Udvalg

Vil du være med til at udvikle og understøtte Danske Bioanalytikeres arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter til gavn for dbio’s medlemmer på arbejdspladserne? Så skal du blive medlem af Organisatorisk Udvalg

newsicon
10-01-2019

Sæt strøm til ledernes stemme i dbio - bliv medlem af Lederrådet

Hvordan ruster vi faget og professionen til fremtidens sundhedsvæsen? Hvad kan styrke bioanalytikerledernes strategiske ledelsesrum? Hvordan tiltrækker vi nye ledere? Hvordan kan dbio fremtidssikre sin relevans for lederne?

newsicon
08-01-2019

Månedens tal: Hver femte bioanalytiker er på deltid

Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner har undersøgt udbredelsen af forskellige ”atypiske” ansættelsesformer. Atypiske ansættelser adskiller sig ved ikke at være fastansættelser med 37 timer/uge. Hver femte bioanalytiker er på deltid

newsicon
07-01-2019

Temadagen om "Den synlige TR" er ændret til "Den synlige DUO

Temadagen henvender sig dermed til både TR og AMiR = DUO'en. Både TR og AMiR har brug for synlighed om deres repræsentantfunktion - både i forhold til kolleger og ledelse. Læs mere om temadagen.

newsicon
07-01-2019

Besparelse uden konsekvens for patienten

En forventet besparelse på 8,5 mio. kr. på et år, i forbindels med et skift i medicin for patienter med brystkræft, bliver en realitet for Region Nordjylland. Endnu mere fantastisk er det, at patienterne får samme effekt af behandlingen.

newsicon
06-01-2019

FTF arrangement

FTF Region Sjælland inviterer alle FTF og LO repræsentanter til fyraftensmøde med foredragsholder Thomas Milsted

newsicon
02-01-2019

1 mia. kr. på vej til skræddersyet behandling til danske patienter

Der er godt én milliard kroner på vej fra Novo Nordisk Fonden til opbygningen af Danmarks nye National Genom Center. Det står klart, efter fondens bestyrelse torsdag aften godkendte en reservationsbevilling, der vil blive rullet ud fra 2019 og frem.

 

 NYHEDSBREV

 

Hold dig opdateret med nyt fra dbio.dk. Tilmeld dig dbio's nyhedsbrev.

 

 Aktuelle temaer

 
LinkedIn Email Twitter