Alle nyheder - dbio.dk

Vælg år og eventuelt måned og kategori. Afgræns yderligere ved brug af fritekstsøgning.
newsicon
21-08-2019

Generalforsamling 2019.

Den 19. september 2019 holder dbio Midtjylland generalforsamling i Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5 i Silkeborg.

newsicon
21-08-2019

Rigspolitiet: Derfor forskelle mellem politikredsene

Hensynet til de sigtede kan gøre, at det nogle gange skal gå stærkt med en blodprøve, og så kan det være hurtigere at bruge en læge, mener Rigspolitiet.

newsicon
19-08-2019

Bioanalytikere og sygeplejersker sparer politiet for millioner

Flere politikredse er i vidt omfang skiftet til at få bioanalytikere og sygeplejersker til at tage sprit- og narkoprøver, mens der andre steder i landet stadig bruges mange dyre lægetimer.

newsicon
19-08-2019

En reminder - PKA-tilbud til tillidsrepræsentanter

Kom på kursus og få indblik i pensionsordningen i PKA, så du kan hjælpe dine kolleger til at kontakte PKA i de rigtige situationer. OBS - tilmeldingsfristen er 1. september!

newsicon
14-08-2019

Fremtiden: Bioanalytikere stiller diagnoser bevæbnet med kamera og kunstig intelligens

Ved at sammenligne tusindvis af blodprøver har danske forskere været med til at udvikle en blodprøvetest, der kan forudsige, om en persons kropslige alder er lavere eller højere end det, fødselsdatoen angiver. Og der er flere andre test på vej.

newsicon
13-08-2019

Immunterapis betydning og udfordringer

Kom og hør om betydningen af behandling med immunterapi

newsicon
12-08-2019

Generalforsamling 2019

Her er flere informationer om årets generalforsamling i dbio-Syddanmark

newsicon
11-08-2019

Regionskontoret holder sommerlukket

Næstformand Lasse Jacobsen kan kontaktes ved behov for hjælp.

newsicon
08-08-2019

Magnus og Martina: Lydhør minister mødte Sundhedskartellet

”Jeg syntes, det var et meget positivt første møde med ministeren. Han lagde meget vægt på tværfagligt samarbejde i sundhedsvæsenet. Noget som vi også er optaget af at få til at fungere,” siger Martina Jürs, efter møde med den nye sundhedsminister.

newsicon
05-08-2019

Ren lattergas er farligt

Men det som børn, der er bange for at få taget blodprøver, kan få, er 50 procent ren ilt og 50 procent lattergas. Og det er et godkendt lægemiddel.

newsicon
05-08-2019

Hæmolyse som præanalytisk fejlkilde i underfyldte blodprøverør

Her er den første sammenfatning - af forhåbentlig en række - af de projekter, der udføres på laboratorierne i Region Syddanmark. Forfatterne er: Martin T. Pedersen og June B. Blåbærvik

newsicon
01-08-2019

Søges: 1 medlem til Regionsbestyrelsen

Vi har fået mulighed for at supplere vores regionsbestyrelse op til 13 medlemmer, og ved opstillingsfristens udløb er der stadig 1 ledig plads

newsicon
01-08-2019

Projektbeskrivelser - et nyt tiltag på dbio-Syddanmarks hjemmeside

På mandag, den 5/8-2019 kommer den første projektbeskrivelse, som handler om bioanalytikernes arbejde - ude på arbejdspladsen. Læs med om hæmolysegrad, og hvad den påvirkes af.

newsicon
29-07-2019

Velkommen til 445 nye studerende

I kan glæde jer, siger næstformand Katja Wienmann Bramm. Alle fem bioanalytikeruddannelser har fuldt hus.

newsicon
24-07-2019

Tak for ferien

I 1919 var det kun 1/4 af de danske arbejdere organiseret i en fagforening, der fik lov til at holde ferie, og typisk kun 3-4 dage om året uden løn.

newsicon
08-07-2019

Sekretariatets telefoner åbne fra 9-12 i ugerne 29-31

Har du brug for at tale med en medarbejder i dbio's sekretariat i ugerne 29-31 (begge uger inklusive), kan du ringe alle hverdage mellem 9.00 til 12.00. Fra uge 32 er telefonerne igen åbne fra 9.00 til 16.00.

newsicon
05-07-2019

Fremtiden byder på mere skærm og mindre laboratorie til bioanalytikerne

Bioanalytikere skal efteruddannes indenfor bioinformatik, så de kan håndtere store datamængder og kvalificere genetiske svar, mener Peter Böhm, der er ledende bioanalytiker i Klinisk Genetisk Klinik på Rigshospitalet.

newsicon
03-07-2019

Åbent Hospital 2019 på de ombyggede eller nye hospitaler

Søndag d. 1/9 2019 kan du komme ud og se de nye eller ombyggede hospitaler i hele landet.

newsicon
03-07-2019

Bioanalytikerne skal oppe sig: Brug for 400-500 bioanalytiker-specialister

10 procent af bioanalytikerne skal have efteruddannelse på specialistniveau. Nyt projekt om kompetenceudvikling for bioanalytikere udgår fra Region Hovedstaden, men er for alle landets bioanalytikere.

newsicon
01-07-2019

10 i 3-møder opsamler dårlige oplevelser hver dag

Lidt mere end hver tredje arbejdsplads har en politik for, hvordan man håndterer chikane, det viser en rundspørge blandt AMiR i dbio. I Køge har man indført 10 i 3-møder, som hver dag samler op på dårlige oplevelser.

newsicon
01-07-2019

Sommerferie i regionsbestyrelsen 2019

Får du brug for dbio-Syddanmark i løbet af sommeren? Her kan du se, hvornår de forskellige bestyrelsesmedlemmer holder ferie.

newsicon
28-06-2019

Formanden taler: ”Jeg er glad. Det er en god aftale. Der er mange steder, bioanalytikerne skal have indflydelse”

Martina Jürs, formand for Danske Bioanalytikere, kommenterer på den nye socialdemokratiske regering og de 18 siders politik bag den. To vigtige sejre er, at man fjerner uddannelsesloftet og styrker kvaliteten i sundhedsvæsnet.

newsicon
28-06-2019

Intet lovkrav om fuldt navn på kitlen, men det skaber debat på arbejdspladserne

Om det er i orden at sløre sit efternavn eller et usædvanligt mellemnavn på ID-skiltet, er alene en ledelsesbeslutning på det enkelte sygehus eller den enkelte afdeling. Der bør dog være saglige grunde til at dispensere fra kutymen, vurderer ekspert.

newsicon
27-06-2019

Den syddanske forbedringsmodel" - en succes på patologisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Den syddanske forbedringsmodel er et tilbud til afdelingerne/afsnittene på Sydvestjysk Sygehus. Meningen med modellen er, at medarbejderne selv er med til at finde de steder, hvor det giver mening at ændre på processer og procedurer. Derfor successen!

newsicon
26-06-2019

Fysisk nedslidning - fyraftensmøde

D. 4/6 2019 afholdt LO Hovedstaden et fyraftensmøde om fysisk nedslidning. Regionsbestyrelsesmedlem og AmiR Ole Michael Raun Hansen deltog og har skrevet nedenstående tekst.

newsicon
26-06-2019

Ny regering - det betyder det for dig som bioanalytiker og laborant

Danske Bioanalytikere har kigget den nye regerings-aftale ”Retfærdig retning for Danmark” igennem og bringer her de vigtigste pointer for dig som bioanalytiker og borger. Aftalen er indgået mellem Socialdemokraterne, Radikale, Enhedslisten og SF.

newsicon
26-06-2019

Rundspørge: Flere end hver tredje arbejdsmiljørepræsentant kender til chikane

Der bliver skældt ud, truet, taget fotos uden samtykke og kræver at få blodprøven taget af en anden medarbejder. En rundspørge, dbio har foretaget, peger på, at digital chikane ikke er dét, der fylder mest. Men det forekommer, og bekymringen findes.

newsicon
24-06-2019

dbio-Syddanmark på Folkemøde

Dbio-Syddanmarks hovedbestyrelsesmedlemmer, Jesper Rønn, Trine Rasmussen og Hanne Bonde har deltaget i det årlige Folkemøde på Bornholm, læs Hannes beretning fra de 4 dage på solskinsøen

newsicon
24-06-2019

Knap så skjult kamera: Bioanalytikere bliver fotograferet uønsket på jobbet

Klik! Og så kan du ende i en ukendt persons Facebookopdatering. Nogle bioanalytikere oplever det som grænseoverskridende, ikke mindst når fotografering sker uden samtykke. Desuden er det forbudt. Hver fjerde AMiR i dbio kender til uønsket fotografering.

newsicon
21-06-2019

dbio - nu med bachelorpris!

Dansk Bioanalytikere har indstiftet en ny bachelorpris for at anerkende og synliggøre de studerendes faglige bidrag til udviklingen af bioanalytikernes profession.

newsicon
20-06-2019

TR/AMiR-temadag om krav til arbejdet; og hvordan man finder balancen, når der både skal tages hensyn til patienten, arbejdsmiljøet og økonomien?

Kom til den næste temadag, sammen med din TR/AMiR, og find ud af, hvordan I kan arbejde med de krav, der løbende stilles på arbejdspladsen, og hvordan I får arbejdsmiljøet på dagsordenen.

newsicon
20-06-2019

Generalforsamling 2019

Så er der åbent for tilmeldingen til årets generalforsamling i dbio-nordjylland. Bestyrelsen håber at se rigtig mange medlemmer onsdag d. 18 september i Aalborg Kongres og Kultur Center.

newsicon
20-06-2019

Er du OK?

dbio står sammen med de andre fagforeninger i FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation bag kampagnen "Er du OK?" Mærket viser, at du er dækket af en overenskomst.

newsicon
19-06-2019

Europæisk bioanalytikerkongres 2019: Blå himmel eller mørke skyer?

Hvad byder fremtiden på af muligheder og udfordringer for bioanalytikere og bioanalytikerfaget. Tag til kongres i Italien og bliv klogere på det til året EPBS konference med overskriften 'Future of Biomedical Science: Dark Clouds or Blue Skies?

newsicon
17-06-2019

dbio-Syddanmark og Kongernes Jelling - En lidt våd dag, som fik ros af deltagerne

13 medlemmer med familie, i alt 55, deltog i familiedagen i Kongernes Jelling. Trods en lidt våd rundvisning, var der tilfredshed med dagen.

newsicon
17-06-2019

Månedens tal: Fleksjobbere i sundhedsvæsnet

Er plads til alle på arbejdsmarkedet? Antallet af fleksjobbere går op i nogle regioner og ned i andre. Dyk ned i månedens tal.

newsicon
16-06-2019

Folkemøde set med regionsformandens øjne Del 2

Lørdag på folkemødet for vore udsendte medarbejdere

newsicon
15-06-2019

Folkemøde set med regionsformandens øjne Del 1

Folkemødet er startet og dbio-Hovedstaden har 4 personer med: Regionsformand Lotte, regionsnæstformand Klara, hovedbestyrelsesmedlem Ane-Marie og hovedbestyrelsessuppleant Håkon.

newsicon
13-06-2019

1. maj - dbio-Syddanmarks mening om problematikken

Der siges vældig mange ting om frihed 1. maj kontra Grundlovsdag. Også om arbejdsmængden den 1. maj. Læs her dbio-Syddanmarks mening om det hele.

newsicon
11-06-2019

Årets begivenhed er tilbage torsdag d. 12 september

Sæt kryds i kalenderen d. 12 september 2019, hvor dbio-Hovedstaden afholder året begivenhed nemlig generalforsamlingen. Der skal suppleres med 2 regionsbestyrelsesmedlemmer

newsicon
11-06-2019

Etiske dilemmaer er en del af bioanalytikerens dagligdag

På sygeplejerske- og lægeuddannelsen findes en masse litteratur om etiske dilemmaer ift. behandlingen af patienter. På bioanalytikeruddannelsen findes der ikke én. Til efteråret udkommer den første lærebog i etik specifikt målrettet bioanalytikere.

newsicon
10-06-2019

1. maj - hvordan gik dagen på laboratorierne

Efter rundspørge blandt tillidsrepræsentanterne (TR) på de biokemiske afdelinger er der her et forsøg på at danne et overblik over, hvordan 1. maj takles rundt omkring på dbio-Syddanmarks regionale arbejdspladser.

newsicon
03-06-2019

Generalforsamling 2019 i dbio-Syddanmark

Der er generalforsamling i dbio-Syddanmark, den 18. september 2019. Så sæt et kryds i kalenderen, så du er sikker på, at du har reserveret datoen.

newsicon
03-06-2019

Masterclass i det borgernære: Der skal være respekt i samarbejdet. Og ydmyghed. Begge veje

Det handler om at sætte fokus på fejlkilder og fjerne nedgroede vaner. Når bioanalytiker Trine Larsen tager ud for at undervise akutsygeplejerskerne i tre midtjyske kommuner, er målet at gøre dem kompetente til at håndtere prøvetagning og POCT-udstyr.

newsicon
29-05-2019

Fravælg din medlemskalender for 2020 - og skån miljøet

Danske Bioanalytikere tilbyder dig endnu en gang muligheden for at vælge imellem tre forskellige kalendertyper - gældende for 2020. Og du kan selvfølgelig også vælge kalenderen fra og på den måde passe på miljøet.

newsicon
26-05-2019

En reminder vedrørende Kongernes Jelling

Fristen for tilmelding til familiedagen i Kongernes Jelling udløber på onsdag, den 29/5. Så hvis du vil med, skal du huske at tilmelde dig

 

 NYHEDSBREV

 

Hold dig opdateret med nyt fra dbio.dk. Tilmeld dig dbio's nyhedsbrev.

 

 Aktuelle temaer

 
LinkedIn Email Twitter