Alle nyheder - dbio.dk

Vælg år og eventuelt måned og kategori. Afgræns yderligere ved brug af fritekstsøgning.
newsicon
17-04-2019

Praksisbioanalytikere mødtes til fagligt input og drøftelser om fremtiden

11 midtjyske praksisbioanalytikere mødtes i Virklund til fyraftensmøde, sammen med regionsformand Karin Vestergaard og næstformand i dbio Bitten Kaanbjeg Kristensen

newsicon
17-04-2019

Kom til 1. maj: Vi står stadig skulder ved skulder

I foråret 2018 stod bioanalytikerne skulder ved skulder med pædagoger, sygeplejersker og akademikere foran Foligsinstitutionen. 1. maj 2019 fejrer Danske Bioanalytikere sammenholdet i fagbevægelsen, når Martina Jürs er en af talerne til 1. maj i Odense.

newsicon
17-04-2019

Månedens tal: 6 kvinder og en mand

Hver syvende nyuddannet bioanalytiker er mand. Andelen af mænd, der fuldfører bioanalytikerstudiet har i flere år ligget omkring 15 procent. I 2018 var det 14 procent.

newsicon
16-04-2019

De fællesregionale fryserstalde åbner

Region Hovedstaden åbner nu de fællesregionale fryserstalde til opbevaring af biologisk materiale fra biobanker

newsicon
13-04-2019

TRIO møde om mobning

Dbio-hovedstaden inviterede TRIOén (leder, TR og AmiR) til en temadag om mobning den 4. april 2019.

newsicon
12-04-2019

Opgørelse over antal generalforsamlinger der skal afholdes i dbio-Sjælland

Medlemmerne blev spurgt om vi i dbio-Sjælland skal holde 2 el. 3 generalforsamnlinger i kongresperioden.

newsicon
11-04-2019

Danske Bioanalytikere beslutter at blive i Fagbevægelsens Hovedorganisation - FH

Efter lang tids grundige drøftelser har Danske Bioanalytikeres hovedbestyrelse i dag vedtaget, at organisationen skal forblive medlem i Fagbevægelsens Hovedorganisation – FH.

newsicon
10-04-2019

Laboranter får nu også 16.171 kr. i erfaringstillæg

Fra april stiger erfaringstillægget og pensionen i regionerne, og laboranter får nu også erfaringstillægget. I staten stiger lønnen med næsten 1 procent.

newsicon
10-04-2019

De særligt særlige: "Jeg misforstår kropssprog og fejltolker situationer

For 32-årige Susan Peyk Sørensen udgør hendes virksomhedspraktik et kærkomment frirum til at sætte sig ud over sine egne negative tanker og løbske følelser. Hun kvitterede for den rummelighed ved at indstille sin afdeling til dbio’s arbejdsmiljøpris.

newsicon
09-04-2019

1. maj - Glæden og styrken ved at stå sammen

Sundhedskartellet i Nordjylland inviterer medlemmerne til 1. maj arrangement.

newsicon
08-04-2019

De særligt særlige: "Jeg kan ikke selv bære en samtale

Hun har en IQ på 135, blev bioanalytiker for godt halvandet år siden og var længe på udkig efter et match med en arbejdsplads, der kunne rumme hende og hendes Aspergers-diagnose. Nu har 24-årige Kamma Westenholz omsider fået et barselsvikariat.

newsicon
08-04-2019

Vind et påskeæg

Så nærmer påsken sig. Tæl påskekyllingerne på dbio-Syddanmarks sider og deltag i dbio-Syddanmarks konkurrence om et påskeæg.

newsicon
07-04-2019

Symposium for bioanalytikere og laboranter på Rigshospitalet

Hvert år afholder Diagnostisk Center på Rigshospitalet et symposium for bioanalytikere og laboranter I år ligger det d. 8/5 2019.

newsicon
05-04-2019

Bioanalytikere i Holstebro og Herning holder fast i blodprøvetagningen

En studietur til Norge gav hospitalsledelse idéen om at lade plejepersonale overtage prøvetagning på kommende superhospital. Klinisk Biokemisk Afdeling samlede masser af argumenter imod, og nu er planen droppet.

newsicon
02-04-2019

”Jeg har da en klar forventning om, at bioanalytikerne mindst får vores andel af den samlede pulje”

dbio’s formand, Martina Jürs svarer på spørgsmål og afstemmer forventninger forud for ansøgningsrunden til midler fra Udviklings- og forskningspuljen. Sidste gang var der 1,5 millioner til to bioanalytikerprojekter.

newsicon
01-04-2019

Regionsbestyrelse på afveje – men vi er tilbage igen!

To DSB-togsæt og dbio-c´s lokaler dannede rammen om regionsbestyrelsens to-dagsmøde i marts. Med tilbage i kufferten har vi masser af input og inspiration til vores videre arbejde i bestyrelsen.

newsicon
01-04-2019

Savner du din nye repræsentant

I dbio-Syddanmark har der været mange nyvalg både blandt arbejdsmiljørepræsentanterne (AMiR), tillirepræsentanterne (TR) og deres suppleanter (SUPPL).

newsicon
31-03-2019

Månedens tal: Mobning blandt bioanalytikere

Mobning er fortsat et af de helt store arbejdsmiljøproblemer blandt bioanalytikerne. Og så de ensidige gentagne bevægelser. Bemærk, at alle tal fra Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø gælder for gruppen "Farmakonomer og bioanalytikere".

newsicon
27-03-2019

Hurtigtest til influenza sparer patienter for isolation

På 20 minutter kan det afgøres, om en patient har influenza, eller om symptomerne skyldes anden sygdom.

newsicon
25-03-2019

Hr Jensen, noget må gøres, vores algoritme har regnet ud at du lige om lidt bliver indlagt

Regionsformand Hanne Nielsen Bonde, deltog i dbio's lederforum.Hun hørte blandt andet noget om kunstig intelligens.

newsicon
22-03-2019

Tuberkulose i dagens Danmark - ingen grund til panik

I dag er tuberkulose i Danmark en sygdom, hvor man normalt bliver rask igen. Er man kun smittet, kan man få forebyggende behandling, så man ikke bliver syg. På verdensplan døde 1,6 millioner i 2017 mennesker af sygdommen ifølge WHO.

newsicon
22-03-2019

Sæt kryds i kalenderen, og kom med til 1. maj fejringen

1. maj holdes som vanligt hos DSR kreds Hovedstaden i Frederiksborggade 15, 4. 1360 København K (lige ved Nørreport station), kl 9-12.

newsicon
18-03-2019

Danske Bioanalytikere anklager Region Sjælland for brud på forskelsbehandlingsloven

Fagforeningen har haft en advokat til at vurdere sagen, og advokaten har støttet Danske Bioanalytikere i, at opsigelsen af flexjobberne på Sjællands Universitetshospital er en overtrædelse af Forskelsbehandlingsloven.

newsicon
18-03-2019

Formandsskabets politiske arbejde i januar og februar

Den 16/1 2019 var dbio repræsenteret til workshop om værdi for patienten afholdt af Region Hovedstaden, og ligeledes d. 18/2 2019 til debatmøde på Christiansborg i Socialdemokratiets gruppeværelse

newsicon
18-03-2019

Karen er med til at opbygge Nationalt Genom Center

Danske patienter får nu mulighed for at blive behandlet ud fra viden om deres genom. Karen Grønkjær er sektionsleder i Nationalt Genom Center og med til at udvikle den infrastruktur, som skal understøtte arbejdet med at udbrede personlig medicin.

newsicon
18-03-2019

Familietur til Kongernes Jelling

Så er programmet færdigt og du kan tilmelde dig til familiedagen

newsicon
15-03-2019

Fyraftensmøde for bioanalytikere ansat i lægepraksis

Mandag d. 1 april kl. 16.30-20.30 holder dbio Midtjylland fyraftensmøde for bioanalytiker ansat i praksis.

newsicon
15-03-2019

Løn, pension eller ferie: Hos Kræftens Bekæmpelse vælger de selv

dbio har indgået en aftale om frit valg på en privat virksomhed. Ved OK18 ønskede medlemmerne i regionerne en fritvalgsordning, men nu er lykkedes hos Kræftens Bekæmpelse.

newsicon
15-03-2019

Månedens tal: 288 nye bioanalytikere i 2017

6,26 procent af de sundhedsfaglige studerende på professionshøjskolerne i 2017 læste på bioanalytikeruddannelsen. 55,83 procent læste til sygeplejerske.

newsicon
13-03-2019

Ny rapport: "Diagnostikken i fremtidens sundhedsvæsen

Tankevækkende: 2 måneder efter regeringens #sundhedsreform kommer rapporten Diagnostikken i fremtidens sundhedsvæsen. Afsenderen er ikke en offentlig myndighed, men det private firma Roche Diagnostics, der leverer diagnostisk udstyr til sundhedsvæsnet.

newsicon
11-03-2019

Nu kan nordjyder studere til bioanalytiker hjemmefra

Region Nordjylland har sammen med bioanalytikeruddannelsen på VIA skudt en kampagne i gang for at tiltrække og fastholde nordjyske studerende til bioanalytikerfaget. VIA i Århus lancerer en fleksibel, internetbaseret uddannelse – for nordjyder og andre.

newsicon
11-03-2019

Din synlige repræsentant

Under titlen "Den Synlige Duo" blev dbio-Syddanmarks repræsentanter ført gennem forskellige måder, der kan øge det aftryk, som de sætter blandt kollegerne - og på arbejdspladsen.

newsicon
04-03-2019

Nye regler om mobning og seksuel chikane på jobbet: Hvis du føler dig krænket er der en sag

Mere end hver tredje bioanalytiker har indenfor det seneste år været vidne til mobning på deres arbejdsplads. Med opdaterede regler fra Arbejdstilsynet bliver det tydeliggjort, at det er arbejdsgivernes ansvar at forebygge krænkelser på arbejdspladsen.

newsicon
04-03-2019

Nyt projekt kortlægger diagnosefejl i det danske sundhedsvæsen

Data fra Patienterstatningen ligger til grund for analysen, der ser på manglende, forkerte og forsinkede diagnoser. 26 procent af anerkendte sager vedrører fejldiagnoser. Projektet støttes af Helsefonden.

newsicon
04-03-2019

AMR 2019

25.000 arbejdsmiljørepræsentanter i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) skal være med til at arbejde for det gode arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne. Det er det, som arbejdsmiljørepræsentantåret (AMR 2019) skal bruges til.

newsicon
01-03-2019

Den uge, hvor blev dbio bombarderet med breve fra regeringen

Ekstrapost fra Lars Løkke og sundhedsminister Ellen Trane Nørby til Danske Bioanalytikere.

newsicon
01-03-2019

Hvad betyder den nye ferielov for mig?

Mange bioanalytikere og laboranter kontakter dbio med spørgsmål om den nye ferielov. Her får du svar på de fire mest typiske spørgsmål, og hvad den nye ferielov betyder for dig.

newsicon
25-02-2019

Sygefravær på regionens sygehuse

Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har gennemført en analyse af sygefraværet på landets sygehuse i 2017. Der er skrevet en længere rapport om resultatet. Sygehusene i Region Syddanmark ligger i den bedste halvdel hvad angår sygefravær

newsicon
22-02-2019

Månedens tal: Flere mænd i laboratoriet

Siden 2009 er der kommet tre procentpoint flere mandlige bioanalytikere. Flere arbejder på hospitalerne i regionerne, færre arbejder i det private erhvervsliv. Dyk ned i månedens tal.

newsicon
21-02-2019

Selvstændigt arbejde i lægepraksis gør bioanalytikere glade

Bioanalytikere ansat i almen praksis er mere tilfredse med jobbet end kollegerne på hospitalerne. ”Giv bioanalytikerne selvstændige opgaver og indflydelse, så trives de,” siger næstformand Bitten Kaanbjerg Kristensen.

newsicon
20-02-2019

Sekretariatet holder telefonerne lukket torsdag og fredag d. 21 og 22. februar

På grund af mistanke om skimmelsvamp i dbio’s sekretariatet flytter sekretariatet midlertidigt lokaler. På grund af flytningen har sekretariatet lukket for telefonhenvendelser d. 21. og 22. februar.

newsicon
20-02-2019

Sundhedspolitisk valgmøde

Hvad med fremtidens sundhedsvæsen? Kom til sundhedspolitisk valgmøde i Aalborg og mød nogle af de nordjyske folketingskandidater.

newsicon
19-02-2019

Ladywalk 2019

Igen i år har Regionsbestyrelsen i dbio-Sjælland valgt at deltage i Ladywalk, og i år håber vi på endnu flere deltagere end sidste år.

newsicon
18-02-2019

50 år efter: Uddannelse i genetisk vejledning på vej på til Danmark

En arbejdsgruppe har netop indleveret et forslag til en dansk uddannelse for certificerede genetiske vejledere. I USA etablerede man allerede i 1969 en uddannelse for certificerede genetiske vejledere.

newsicon
18-02-2019

Tag med dbio-Syddanmark til Kongernes Jelling

Så er den næste familietur for dbio-Syddanmarks medlemmer fastlagt. Det bliver en tur til Kongernes Jelling, lørdag den 15/6.

newsicon
18-02-2019

Regionen vil have borgerne - og bioanalytikerne - med i politiske udvalg

Region Hovedstaden vil gerne have borgere, patienter og pårørende med i det politiske maskinrum, som de kalder det. "God ide - bioanalytikerne skal med i maskinrummet" lyder det fra dbio-Hovedstaden.

newsicon
13-02-2019

Marianne har fået totalt tjek på afdelingens projekter: "Jeg var så træt af at få skældud!”

Et bedre flow og trivsel i afdelingen og en projektøkonomi i stramme tøjler. Marianne Ahm Lemmings nyoprettede stilling som projektkoordinator i Herning Klinisk Biokemisk afdeling giver bonus.

newsicon
13-02-2019

Podcasts om bakterier på Region Hovedstadens hjemmeside

Region Hovedstaden har lagt 2 podcasts om bakterier, tarme og sundhed på deres hjemmeside.

newsicon
11-02-2019

Stabschef fra Sjællands Universitetshospital: Fleksjobbere skaber værdi

Det ville også have været forkert at fyre en anden i stedet for en fleksjobber, hvis vedkommendes opgaver og kompetencer er vurderet mere funktionskritiske," forklarer Stabschef Jesper Juel-Helwig fra SUH ovenpå fyringen af 6 ud af 7 fleksjobbere.

 

 NYHEDSBREV

 

Hold dig opdateret med nyt fra dbio.dk. Tilmeld dig dbio's nyhedsbrev.

 

 Aktuelle temaer

 
LinkedIn Email Twitter