13-11-2020

dbio har forhandlet løntillæg til klinisk mikrobiologi i tre regioner

Efter pres fra dbio er det nu lykkedes at indgå aftaler i tre regioner om løntillæg for bioanalytikere og laboranter på KMA, som ikke har kunnet vende tilbage til en normal arbejdstid. Aftalerne er forskellige, da arbejdet er organiseret forskelligt.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Af Tina Groth-Andersen, konsulent og Niels C. Jensen, journalist

Arbejdet med PCR-analyser er organiseret meget forskelligt, og derfor ser aftalerne om løntillæg også forskellige ud region for region. Pressefoto: René Odgaard, Region Syddanmark​​.

 
En del bioanalytikere og laboranter på de klinisk mikrobiologiske afdelinger - særligt dem, der udfører PCR-analyser – har ikke kunnet vende tilbage til en normalisering af arbejdet efter forårets coronaudbrud. Teststrategien har betydet en helt særlig situation for nogle bioanalytikere og laboranter på klinisk mikrobiologisk afdeling med helt nye arbejdstider.

I maj udløb Fælleserklæringen mellem Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet for de øvrige medarbejdere i sundhedsvæsnet om at udvise særlig fleksibilitet. Danske Bioanalytikere har efter beredskabsaftalen fra i sommers om at flytte medarbejdere mellem afdelinger, været i dialog med arbejdsgiverne om at indgå aftaler for de klinisk mikrobiologiske afdelinger.
 
Det er nu lykkedes i tre regioner: Regionerne Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland. Der er forhandlinger i gang i Region Hovedstaden og Region Sjælland, men de er endnu ikke afsluttet.
 

Forskellig organisering – forskellige aftaler

dbio’s regionsformænd har forhandlet med de enkelte regioner om løntillæg for de bioanalytikere og laboranter på klinisk mikrobiologisk afdeling, der ikke har kunnet vende tilbage normaliseret arbejdstid efter Fælleserklæringens udløb.
 
PCR-analyserne for coronavirus har i nogle regioner været samlet på én klinisk mikrobiologisk afdeling, andre steder på flere klinisk mikrobiologiske afdelinger. Nogle steder har ansatte, der ikke udfører PCR-analyser også aflastet.
 
Aftalerne varierer derfor fra region til region. Beløbene, der udbetales som et engangstillæg, varierer og fordeles lokalt.
 

Bæredygtigt arbejdsliv

Danske Bioanalytikere har gennem forhandlingerne vægtet, at så snart epidemien tillader det, vender afdelingerne tilbage til normale arbejdstider og arbejdsgange. 
 
Danske Bioanalytikere har desuden haft fokus på, at ekstra vagter eller vagter på ændrede tidspunkter primært skal løses ved frivillighed, og dermed også tage hensyn til de medarbejdere, der ikke kan få det til at hænge sammen med nye arbejdsvilkår.
 
”dbio følger situationen tæt på hele laboratorieområdet. Nu har vi fået aftalt tillæg på de klinisk mikrobiologiske afdelinger i tre regioner, og vi forventer, at de sidste to regioner også finder løsninger, men det er mindst lige så vigtigt, at vi hurtigst muligt lander et sted, hvor alle bioanalytikere og laboranter kan følge med og få hverdagen til at hænge sammen”, siger Martina Jürs, formand for Danske Bioanalytikere.
 
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte din tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant eller regionsformand i Danske Bioanalytikere.
LinkedIn Email Twitter