10-10-2017

dbio glæder sig over droppet sparekrav

Danske Bioanalytikere har gennem længere tid arbejdet på, at få fjernet produktivitetskravet til sygehusene. Formand Bert Asbild er glad for at politikerne har lyttet til vores medlemmer, men påpeger, at der skal tilføres midler.

​​​​​​​​​​​​Af Tina Groth-Andersen, konsulent

Sygehusene har siden 2013 skullet spare 2 % hvert år. Kravet var tidligere 1,5 %. Kravet har betydet, at en del af midlerne til sygehusene først er blevet udmøntet, hvis sygehusene har opfyldt et krav om meraktivitet, altså flere behandlinger, end de har fået penge til.


Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt at suspendere produktivitetskravet i 2018, og der skal udvikles en ny økonomisk styremodel for sundhedsvæsnet.


Danske Bioanalytikere har sammen med flere andre faglige organisationer længe arbejdet på at gøre politikerne opmærksomme på, at produktivitetskravet har betydet, at arbejdspresset i sundhedsvæsenet er blevet yderligere presset, og kravet giver anledning til en uhensigtsmæssig styring af de i forvejen pressede midler til sundhedsvæsenet, da produktivitetskravet belønner mængden af aktivitet frem for kvalitet i behandlingerne.

 

Bert Asbild mener ikke at alle problemer løses, men at det er et skridt i den rigtige retning:

 

”Jeg er glad for at politikerne endelig har lyttet til, hvordan vi ser tilstanden i sundhedsvæsnet, og ikke bare ser på et regneark. Når produktivitetskravet bliver fjernet bliver arbejdspresset ikke mindre ved et trylleslag, men nu kan vi have en dialog om, hvordan vi sammen får enderne til at mødes i et sundhedsvæsen, som er præget af højt arbejdspres med flere patienter, flere kronikere og i det hele taget flere behandlinger. Og oveni er der allerede i år og de næste år lagt op til i regeringsgrundlaget, at vi får minusvækst, så der skal altså også tilføres midler for at vi kan fastholde det niveau af behandling og kvalitet, vi har i dag”.

 

 

LinkedIn Email Twitter