11-12-2019

dbio roser POCT anbefalinger fra Dansk Selskab for Klinisk Biokemi

Det glæder Danske Bioanalytikeres formand, Martina Jürs, at Dansk Selskab for Klinisk Biokemi (DSKB) har udarbejdet en række anbefalinger vedrørende implementering og anvendelse af POCT-teknologi til biokemiske analyser.

Af Niels C. Jensen, journalist

dbio_20160510_18_web.jpg

Point-of-Care Testing-teknologi bliver mere og mere udbredt i det nære sundhedsvæsen. Arkivfoto: Henrik Petit

 

Danske Bioanalytikere har gennem de sidste par år arbejdet på flere fronter for at få Point-of-Care Testing (POCT) sat på den sundhedspolitiske dagsorden, både i forhold til nationale sundhedspolitikere, kommunerne samt patientsikkerhedsstyrelsen og det risikobaserede tilsyn.


Derfor glæder det formanden for Danske Bioanalytikere, Martina Jürs, at Dansk Selskab for Klinisk Biokemi (DSKB) nu har udarbejdet en række anbefalinger vedrørende implementering og anvendelse af POCT-teknologi til biokemiske analyser. Anbefalingerne er indtil videre dog kun et første udkast.


”Vi kan kun tilslutte sig DSKB's forslag om, at vi i Danmark får POCT-området organiseret mere ensartet og med nogle nationale instanser. Dog vil vi selvfølgelig gerne, at det ikke kun er de lægefaglige selskaber, der kan indgå i disse, men også meget gerne bioanalytikere med de rette kompetencer indenfor området,” siger Martina Jürs og fortsætter:


"DSKB har I - deres første udkast til POCT-anbefalinger - en model, som også har tænkt kommunerne ind, hvilket er dejligt. I dbio tænker vi umiddelbart, at POCT i kommunerne vil have gavn af organisatorisk også at være bundet til et af sygehusenes POCT-teams - ligesom LOK ordningen også kunne have gavn af det, bl.a. for at sikre kvalitet og sammenhæng på tværs af sektorerne."


Danske Bioanalytikere har været meget inspirerede af den norske model og dens nationale POCT-instans; NOKLUS. Noklus og Norge er nok dem, som er kommet længst i verden i forhold til systematisk at arbejde med POCT og kvaliteten af POCT-analyser.

 

NOKLUS er et videnscenter indenfor POCT med egen forskning og som støtter op om de lokale POCT-aktører rundt omkring i hele Norge.

LinkedIn Email Twitter